Úradná tabuľa

Aktuálne úradné oznamy: Zobrazené:


•  Okresný úrad: Malokarpatský región, odkanalizovanie
•  Rozhodnutie OÚ - Sklad elektroinštalačného materiálu, Panholec
•  Výzva Západoslovenskej distribučnej, a. s. - Orezy drevín
•  Oznámenie - I.B.V. - Kučišdorfská dolina, ul. Topoľová, Javorová
•  Oznámenie - Rodinný dom na Zámockej 7
•  Výberové konanie - Terénny sociálny pracovník
•  Zoznam žiadateľov o pridelenie bytu k 31. 12. 2016
•  Kolaudačné rozhodnutie - Káblové vedenie na Myslenickej ulici, 1. etapa
•  Kolaudačné rozhodnutie - Preložka VN vedenia na Obchodnej ulici
•  SIŽP - Rozhodnutie - ecorec Slovensko, s. r. o.
•  Voľné pracovné miesto - Sociálny pracovník v Nocľahárni
•  Informácia o začatí správnych konaní podľa zákona o ochrane prírody (rok 2016)

Staršie úradné oznamy:

Od: .     Do: .

Zobrazených je 2234 oznamov:

•  Rozhodnutie - Obchodné centrum Pezinok - zmena dispozičného riešenia 29. 12. 2016 - 13. 01. 2017
•  Zrušenie zadávania koncesie - Verejné osvetlenie mesta Pezinok 23. 12. 2016 - 07. 01. 2017
•  Rozhodnutie - Obchodné centrum Pezinok - parkoviská, dvor, chodník 19. 12. 2016 - 11. 01. 2017
•  Rozhodnutie - Udelenie výnimky zo zákazu používania zábavnej pyrotechniky 19. 12. 2016 - 01. 01. 2017
•  Upustenie od dražby - Byt na Obrancov mieru 52 19. 12. 2016 - 03. 01. 2017
•  Rozhodnutie - Novostavba rodinného domu na ulici Vinice 16. 12. 2016 - 31. 12. 2016
•  Oznámenie o oprave chyby - Obchodné centrum Pezinok, Myslenická ul. (1) 13. 12. 2016 - 28. 12. 2016
•  Oznámenie o oprave chyby - Obchodné centrum Pezinok, Myslenická ul. (2) 13. 12. 2016 - 28. 12. 2016
•  Oznámenie o oprave chyby - Obchodné centrum Pezinok, Myslenická ul. (3) 13. 12. 2016 - 28. 12. 2016
•  Zmena stránkových hodín Stavebného úradu v Pezinku 12. 12. 2016 - 27. 12. 2016
•  Ponuka na prevod vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku - parc. 1970/44 09. 12. 2016 - 24. 12. 2016
•  Oznámenie - Obnova bytového domu na Svätoplukovej 5 07. 12. 2016 - 22. 12. 2016
•  Rozhodnutie OÚ - Areál Mikrochem - Rozšírenie výroby 06. 12. 2016 - 21. 12. 2016
•  Výberové konanie - Terénny sociálny pracovník 05. 12. 2016 - 09. 01. 2017
•  Upustenie od dražby - Dom na Baníckej 17 05. 12. 2016 - 20. 12. 2016
•  Rozhodnutie OÚ - Začatie pozemkových úprav v lokalite Starý dvor 05. 12. 2016 - 20. 12. 2016
•  Žiadosť - Obchodné centrum Pezinok, Myslenická ul. 05. 12. 2016 - 20. 12. 2016
•  Rozhodnutie OÚ - Predajňa potravín LIDL - Pezinok 05. 12. 2016 - 20. 12. 2016
•  Oznámenie o dražbe - Byt na Obrancov mieru 52 (dodatok) 02. 12. 2016 - 17. 12. 2016
•  Oznámenie - Prestavba a prístavba rodinného domu na Kupeckého 21 01. 12. 2016 - 16. 12. 2016
« Späť 1 2 3 4 5 ... 112 Ďalej »