Úradná tabuľa

Aktuálne úradné oznamy: Zobrazené:


•  Oznámenie - Obnova bytového domu na L. Novomeského 22-26
•  Obchodná verejná súťaž - Odkúpenie pozemku v areáli Drevony
•  Mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva dňa 07. 06. 2018
•  Oznámenie - Novostavba rodinného domu na Svätojurskej (komunikácie)
•  Obchodná verejná súťaž - Predaj pozemkov v areáli Drevony
•  Kolaudačné rozhodnutie - Rekonštrukcia plynovodov UO00035 Pezinok
•  Oznámenie o podanom odvolaní - Dubový vŕšok - 153 rodinných a 8 bytových domov
•  Výberové konanie - Riaditeľ Základnej umeleckej školy Eugena Suchoňa
•  Informácia o začatí správnych konaní podľa zákona o ochrane prírody (rok 2018)

Staršie úradné oznamy:

Od: .     Do: .

Zobrazených je 2624 oznamov:

•  Výberové konanie - Terénny sociálny pracovník 29. 06. 2017 - 07. 08. 2017
•  Voľné pracovné miesto - Opatrovateľka v Opatrovateľskej službe a ZOS 11. 05. 2017 - 30. 09. 2017
•  Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Marcel Gergel 11. 05. 2018 - 26. 05. 2018
•  Oznámenie - Prerušenie stavebného konania - Polyfunkčný objekt, Viničné 10. 05. 2018 - 25. 05. 2018
•  Stavebné povolenie - Komplexná obnova bytového domu na Záhradnej 13 10. 05. 2018 - 25. 05. 2018
•  Stavebné povolenie - Dodatočná montáž 47 logií, Za hradbami 16-21 09. 05. 2018 - 24. 05. 2018
•  Stavebné povolenie - Obytná zóna Sever III. - Rozália, Sasinkova ulica (IS) 09. 05. 2018 - 24. 05. 2018
•  Rozhodnutie - Administratívno-prevádzková budova na Šenkvickej ceste (parkoviská) 09. 05. 2018 - 24. 05. 2018
•  Rozhodnutie - Novostavba rodinného domu na Cajlanskej ulici 07. 05. 2018 - 22. 05. 2018
•  Stavebné povolenie - Novostavba rodinného domu na Št. Polkorába 03. 05. 2018 - 18. 05. 2018
•  Zasadnutie Mestského zastupiteľstva dňa 07. 05. 2018 03. 05. 2018 - 07. 05. 2018
•  Rozhodnutie - Novostavba rodinných domov na Sládkovičovej 14 03. 05. 2018 - 18. 05. 2018
•  Oznámenie - Novostavba 7 rodinných domov na ul. gen Viestu 30. 04. 2018 - 15. 05. 2018
•  Upovedomenie o odvolaní: Obytná zóna Sever III. - Rozália (1) 30. 04. 2018 - 15. 05. 2018
•  Upovedomenie o odvolaní: Obytná zóna Sever III. - Rozália (2) 30. 04. 2018 - 15. 05. 2018
•  Stavebné povolenie - Predĺženie miestnej komunikácie Schaubmarova 27. 04. 2018 - 12. 05. 2018
•  Rozhodnutie - 6 rodinných domov na Myslenickej ulici - rozvody NN 24. 04. 2018 - 09. 05. 2018
•  Odstúpenie spisového materiálu - Rozšírenie parkoviska Kaufland Pezinok 20. 04. 2018 - 05. 05. 2018
•  Oznámenie MK SR - Pamiatková zóna Pezinok 18. 04. 2018 - 03. 05. 2018
•  Stavebné povolenie - BA-Pezinok, Drevárska, Prekl. TS 52-91 18. 04. 2018 - 03. 05. 2018
« Späť 1 2 3 4 5 ... 132 Ďalej »