Úradná tabuľa

Aktuálne úradné oznamy: Zobrazené:


•  Oznámenie - Územný plán obce Vinosady
•  Rozhodnutie - Garáž na Baníckej ulici č. 48
•  Oznámenie o dražbe - Byt na Šancovej 8
•  Zasadnutie Mestského zastupiteľstva dňa 29. 06. 2017
•  Rozhodnutie - Parkovisko Starý dvor - zastavenie konania
•  Návrh Všeobecne záväzných nariadení č. 10/2017, 11/2017 a 12/2017
•  Zámer previesť a prenajať majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa
•  Žiadosti o predaj a nájom nehnuteľností, ktoré prerokuje MsZ
•  Oznámenie - Odstúpenie spisového materiálu - Bytový dom ZORA
•  Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2017
•  Oznámenie o odvolaní voči rozhodnutiu: Bytový dom na Záhradnej ulici
•  Voľné pracovné miesto - Opatrovateľka v Opatrovateľskej službe a ZOS
•  Voľné nebytové priestory Mesta Pezinok
•  Výberové konanie - Terénny sociálny pracovník
•  Informácia o začatí správnych konaní podľa zákona o ochrane prírody (rok 2017)

Staršie úradné oznamy:

Od: .     Do: .

Zobrazených je 2360 oznamov:

•  Upovedomenie - Určenie lesných celkov na roky 2019 - 2028 05. 06. 2017 - 20. 06. 2017
•  SPP - Žiadosť o doručenie informácií verejnou vyhláškou 02. 06. 2017 - 17. 06. 2017
•  Oznámenie OÚ: Obytná zóna Sever III - Rozália - kanalizácia 01. 06. 2017 - 16. 06. 2017
•  Stavebné povolenie - Zateplenie bytového domu na Mierovej 4-20 01. 06. 2017 - 16. 06. 2017
•  Rozhodnutie OÚ: Novostavba rodinného domu na Muškáte - kanalizácia 01. 06. 2017 - 16. 06. 2017
•  Oznámenie o dražbe - Byt na Šancovej 8 01. 06. 2017 - 16. 06. 2017
•  Oznámenie - Obytná zóna A3 Pezinok - Rozálka Sever, zmena riešenia RD 31. 05. 2017 - 15. 06. 2017
•  Oznámenie - Stavebná úprava bytu na Bystrickej 14 a 16 31. 05. 2017 - 15. 06. 2017
•  Mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva dňa 07. 06. 2017 29. 05. 2017 - 07. 06. 2017
•  Kolaudačné rozhodnutie - Obchodné centrum Pezinok, sadové úpravy a oplotenie 25. 05. 2017 - 09. 06. 2017
•  Rozhodnutie - Parkovisko na ulici Obrancov mieru 24. 05. 2017 - 08. 06. 2017
•  Rozhodnutie - Chodník na ulici Majakovského - Malokarpatská 24. 05. 2017 - 08. 06. 2017
•  Návrh Všeobecne záväzných nariadení č. 2/2017 - 9/2017 23. 05. 2017 - 07. 06. 2017
•  Voľné pracovné miesto - Koordinátor sociálnych služieb 23. 05. 2017 - 07. 06. 2017
•  Oznámenie o odvolaní voči rozhodnutiu - Výrobno-skladovací areál, Šenkvická cesta 18. 05. 2017 - 02. 06. 2017
•  Oznámenie - Odstúpenie spisového materiálu - I.B.V. Kučišdorfská dolina 16. 05. 2017 - 31. 05. 2017
•  Oznámenie - Odstúpenie spisového materiálu - Vinohradnícky dom 16. 05. 2017 - 31. 05. 2017
•  Oznámenie - Rozšírenie parkoviska Kaufland Pezinok 16. 05. 2017 - 31. 05. 2017
•  Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - 3Q Solutions, s. r. o. 11. 05. 2017 - 26. 05. 2017
•  Oznámenie o odvolaní - Bytový dom ZORA, prípojky a plochy 11. 05. 2017 - 26. 05. 2017
« Späť 1 2 3 4 5 ... 118 Ďalej »