Úradná tabuľa

Aktuálne úradné oznamy: Zobrazené:


•  Stavebné povolenie - Chodník Majakovského - Malokarpatská
•  Stavebné povolenie - Parkovisko na ulici Obrancov mieru
•  Rozhodnutie - BA-Pezinok, Drevárska, Prekl. TS 52-91
•  Oznámenie - Obytný súbor Cajlanské Záhumenice, I. etapa - 1. časť
•  Oznámenie - Obytný súbor Cajlanské Záhumenice, I. etapa (žiadosť)
•  Rozhodnutie - Výroba MTC, areál Mikrochem, výrobná hala A
•  Oznámenie - Prístavba skladovej a expedičnej haly (Víno Matyšák)
•  Rozhodnutie OÚ: Lesný celok Mestské lesy Pezinok
•  Rozhodnutie SIŽP - Zariadenie na úpravu odpadov - zmena povolenia
•  Rozhodnutie SIŽP - Prevádzka na výrobu keramických výrobkov vypaľovaním
•  Rozhodnutie - Kaviareň v bytovom dome na Silvánovej 27
•  Rozhodnutie OÚ: Lesný celok Martinský háj
•  Rozhodnutie OÚ: Bytový dom ZORA - zamietnutie odvolania
•  Rozhodnutie OÚ: Lesný celok Píla
•  Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra
•  Obchodná verejná súťaž - Predaj nehnuteľnosti na Holubyho 23
•  Obchodná verejná súťaž - Predaj pozemku E 396 na Cajle
•  Obchodná verejná súťaž - Predaj pozemkov na Cajle
•  Náležitosti prihlášky a postup voľby hlavného kontrolóra
•  Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra
•  Voľné pracovné miesto - Opatrovateľka v Opatrovateľskej službe a ZOS
•  Informácia o začatí správnych konaní podľa zákona o ochrane prírody (rok 2017)

Staršie úradné oznamy:

Od: .     Do: .

Zobrazených je 2413 oznamov:

•  Výberové konanie - Terénny sociálny pracovník 29. 06. 2017 - 07. 08. 2017
•  Rozhodnutie OÚ: Lesný celok Mestské lesy Modra 08. 08. 2017 - 23. 08. 2017
•  Oznámenie - Pezinok - skládka odpadov (oprava dátumu) 08. 08. 2017 - 23. 08. 2017
•  Rozhodnutie OÚ: I.B.V - Kučišdorfská dolina 07. 08. 2017 - 22. 08. 2017
•  Rozhodnutie - Sanácia zosuvov na ceste II/503 Pezinok - Pernek 04. 08. 2017 - 19. 08. 2017
•  Kolaudačné rozhodnutie - Základňová stanica a rádiový bod (Novomeského 16-20) 02. 08. 2017 - 17. 08. 2017
•  Rozhodnutie - Lesný celok Pezinok 31. 07. 2017 - 15. 08. 2017
•  Rozhodnutie - Obytná zóna Sever III - Rozália, kanalizácia 28. 07. 2017 - 12. 08. 2017
•  Obchodná verejná súťaž - Predaj pozemku na Krížnej ulici 27. 07. 2017 - 14. 08. 2017
•  Výzva SIŽP: Pezinok - Skládka odpadu 27. 07. 2017 - 11. 08. 2017
•  Kolaudačné rozhodnutie - Rekonštrukcia plynovodu UO02656 Pezinok 2 26. 07. 2017 - 10. 08. 2017
•  Oznámenie - Chodník Majakovského - Malokarpatská 26. 07. 2017 - 10. 08. 2017
•  Oznámenie - Parkovisko na ulici Obrancov mieru 26. 07. 2017 - 10. 08. 2017
•  Oznámenie o dražbe - Nehnuteľnosti na Šancovej ulici 25. 07. 2017 - 09. 08. 2017
•  Slovak Lines - Zmena v organizácii dopravy v úseku Slovenský Grob - Malý Raj 25. 07. 2017 - 09. 08. 2017
•  Oznámenie - Chodník Limbašská cesta - Pezinok 21. 07. 2017 - 05. 08. 2017
•  Oznámenie - Program odpadového hospodárstva Bratislavského kraja 2016-2020 21. 07. 2017 - 05. 08. 2017
•  Oznámenie - Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu regiónu - BSK 21. 07. 2017 - 05. 08. 2017
•  Oznámenie - Prístrešok v areáli Mikrochem, s. r. o. (žiadosť) 20. 07. 2017 - 04. 08. 2017
•  Oznámenie o oprave chyby v zápisnici zo zasadnutia MsZ dňa 6. 7. 2017 19. 07. 2017 - 03. 08. 2017
« Späť 1 2 3 4 5 ... 121 Ďalej »