Úradná tabuľa

Aktuálne úradné oznamy: Zobrazené:


•  Zámer - Zariadenie na zber a spracovanie starých vozidiel (2)
•  Zámer - Zariadenie na zber a spracovanie starých vozidiel (1)
•  Oznámenie - Obnova bytového domu na Suvorovovej 45, 46
•  Ponuka na prevod vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku - parc. 8657/48
•  Stavebné povolenie - Novostavba bytového domu Lipár (vjazd a chodník)
•  Stavebné povolenie - Novostavba bytového domu Lipár
•  Kolaudačné rozhodnutie - Obnova bytového domu na Svätoplukovej 6-8
•  Stavebné povolenie - Stavebná úprava bytu na Bystrickej 16
•  Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - ZOVIS, s. r. o.
•  Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Roman Havlík, Miroslav Kacerle
•  Rozhodnutie - Predĺženie miestnej komunikácie Schaubmarova
•  Rozhodnutie - Výmena 3 výťahov v bytovom dome na Novomeského 2, 4, 6
•  Oznámenie - Obytná zóna Sever III - Rozália, komunikácie
•  Oznámenie - Obytná zóna Sever III - Rozália, siete
•  Oznámenie - Obytná zóna Sever III - Rozália, komunikácie (žiadosť)
•  Oznámenie - Obytná zóna Sever III - Rozália, siete (žiadosť)
•  Zoznam žiadateľov o pridelenie bytu k 30. 9. 2017
•  Oznámenie - Výrub 17 ks stromov a 32 m2 kríkov na ul. Obrancov mieru
•  Oznámenie - Nové výťahy v bytových domoch Svätoplukova 39-49
•  Rozhodnutie SIŽP - Čukárska Paka - skládka odpadov na odpad
•  Oprava chyby v oznámení - Firemný byt na Bratislavskej 39
•  Rozhodnutie - Chodník na Svätoplukovej ulici č. 2 - 6
•  Voľné pracovné miesto - Právnik
•  Voľné pracovné miesto - Referent správy majetku
•  Rozhodnutie SIŽP - Zariadenie na biodegradáciu odpadov, Šenkvická 11 (2)
•  Voľné pracovné miesto - Údržbár, vrátnik, prevádzkový pracovník v Nocľahárni
•  Voľné pracovné miesto - Sociálny pracovník v zariadeniach sociálnych služieb
•  Voľné pracovné miesto - Manažér kvality sociálnych služieb a inštruktor odbornej praxe
•  Voľné pracovné miesto - Inštruktor sociálnej rehabilitácie v ZOS
•  Rozhodnutie SIŽP - Zariadenie na biodegradáciu odpadov, Šenkvická 11 (1)
•  Výzva - Celoplošná jesenná deratizácia
•  Informácia o začatí správnych konaní podľa zákona o ochrane prírody (rok 2017)

Staršie úradné oznamy:

Od: .     Do: .

Zobrazených je 2456 oznamov:

•  Výberové konanie - Terénny sociálny pracovník 29. 06. 2017 - 07. 08. 2017
•  Voľné pracovné miesto - Opatrovateľka v Opatrovateľskej službe a ZOS 11. 05. 2017 - 30. 09. 2017
•  Pozvánka na verejné prorokovanie - vyznačenie a cyklodoprava na ul. SNP 25. 09. 2017 - 10. 10. 2017
•  Oznámenie - Predajňa LIDL Pezinok - prístavba pekárne (žiadosť) 25. 09. 2017 - 10. 10. 2017
•  Oznámenie o oprave chyby v zápisnici zo zasadnutia MsZ dňa 6. 7. 2017 21. 09. 2017 - 06. 10. 2017
•  Oznámenie o oprave chýb v zápisnici zo zasadnutia MsZ dňa 2. 3. 2017 21. 09. 2017 - 06. 10. 2017
•  Návrh Všeobecne záväzných nariadení č. 12/2017 - 17/2017 20. 09. 2017 - 05. 10. 2017
•  Zámer previesť a prenajať majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa 20. 09. 2017 - 05. 10. 2017
•  Oznámenie - Obnova bytového domu na L. Novomeského 28-34 20. 09. 2017 - 05. 10. 2017
•  Oznámenie - Zmena stavby a účelu používania, Bratislavská 39 19. 09. 2017 - 04. 10. 2017
•  Rozhodnutie - Chodník Limbašská cesta - Pezinok 19. 09. 2017 - 04. 10. 2017
•  Upovedomenie o odvolaní proti rozhodnutiu: Kaviareň na Silvánovej 27 13. 09. 2017 - 28. 09. 2017
•  Mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva dňa 28. 09. 2017 13. 09. 2017 - 28. 09. 2017
•  Zasadnutie Mestského zastupiteľstva dňa 05. 10. 2017 13. 09. 2017 - 05. 10. 2017
•  Rozhodnutie - Obytná zóna A3 Pezinok - Rozálka Sever 13. 09. 2017 - 28. 09. 2017
•  Oznámenie - Rozšírenie parkoviska Kaufland Pezinok 12. 09. 2017 - 27. 09. 2017
•  Oznámenie - Rozšírenie parkoviska Kaufland Pezinok (žiadosť) 12. 09. 2017 - 27. 09. 2017
•  Oznámenie o dražbe - Dom v Budmericiach 05. 09. 2017 - 20. 09. 2017
•  Oznámenie - Zrušenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru 05. 09. 2017 - 20. 09. 2017
•  Oznámenie - Obytný súbor Cajlanské Záhumenice, I. etapa - 1. časť 05. 09. 2017 - 20. 09. 2017
« Späť 1 2 3 4 5 ... 123 Ďalej »