Úradná tabuľa

Aktuálne úradné oznamy: Zobrazené:


•  Oznámenie o dražbe - Byt na Šancovej 8
•  Rozhodnutie - Prístupová optická sieť INS_FTTH_PK_Pezinok 4
•  Rozhodnutie - Prístupová optická sieť INS_FTTH_PK_Pezinok 3
•  Rozhodnutie - Prístupová optická sieť INS_FTTH_PK_Pezinok 2
•  Oznámenie - Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu regiónu - BSK
•  Obchodná verejná súťaž - Predaj pozemku prístupného z Rázusovej a Jilmenického
•  Oznámenie - Polyfunkčné objekty Pezinok
•  Upovedomenie o odvolaní proti rozhodnutiu: I.B.V. - Kučišdorfská dolina
•  Pozvánka na prerokovanie zariadenia lokality Modransko-tŕňanské pustáky
•  Výberové konanie - Terénny sociálny pracovník
•  Obchodná verejná súťaž - Predaj rodinného domu s pozemkami na ulici Za dráhou 19
•  Obchodná verejná súťaž - Predaj nehnuteľnosti na Holubyho 23
•  Informácia o začatí správnych konaní podľa zákona o ochrane prírody (rok 2017)

Staršie úradné oznamy:

Od: .     Do: .

Zobrazených je 2322 oznamov:

•  Výberové konanie - Riaditeľ základnej školy s materskou školou, Orešie 3 30. 03. 2017 - 24. 04. 2017
•  Zasadnutie Mestského zastupiteľstva dňa 25. 04. 2017 18. 04. 2017 - 25. 04. 2017
•  Stavebné povolenie - Stavebná úprava bytu na Svätoplukovej 7 10. 04. 2017 - 25. 04. 2017
•  Žiadosti o predaj a nájom nehnuteľností, ktoré prerokuje MsZ 10. 04. 2017 - 25. 04. 2017
•  Zámer previesť a prenajať majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa 10. 04. 2017 - 25. 04. 2017
•  Oznámenie - Garáž na Baníckej 48 06. 04. 2017 - 21. 04. 2017
•  Zoznam žiadateľov o pridelenie bytu k 31. 3. 2017 05. 04. 2017 - 20. 04. 2017
•  Rozhodnutie - Výrobno-skladovací areál Pezinok na Šenkvickej ceste 04. 04. 2017 - 19. 04. 2017
•  Oznámenie - Rekonštrukcia plynovodu UO02656 (Muškát) 03. 04. 2017 - 18. 04. 2017
•  Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Caps & Hats, s. r. o. 03. 04. 2017 - 18. 04. 2017
•  Oznámenie o oprave chyby v zápisnici zo zasadnutia MsZ dňa 6. 10. 2016 29. 03. 2017 - 13. 04. 2017
•  Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Iveta Kapičiaková 29. 03. 2017 - 13. 04. 2017
•  Kolaudačné rozhodnutie - Obnova bytového domu na Záhradnej 3 29. 03. 2017 - 13. 04. 2017
•  Oznámenie - Základňová stanica a rádiový bod na L. Novomeského 16, 18, 20 28. 03. 2017 - 12. 04. 2017
•  Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Jozef Hrachovský 28. 03. 2017 - 12. 04. 2017
•  Kolaudačné rozhodnutie - Pezinok - Muškát, 4. etapa, 1. fáza (SO 05) 27. 03. 2017 - 11. 04. 2017
•  Kolaudačné rozhodnutie - Pezinok - Muškát, 4. etapa, 1. fáza (SO 06) 27. 03. 2017 - 11. 04. 2017
•  Kolaudačné rozhodnutie - Pezinok - Muškát, 4. etapa, 1. fáza (SO 10-12) 27. 03. 2017 - 11. 04. 2017
•  Rozhodnutie - Bytový dom na Záhradnej ulici, prípojky a spevnené plochy 22. 03. 2017 - 06. 04. 2017
•  Stavebné povolenie - Novostavba záhradného domčeka na ul. Žarnovických 22. 03. 2017 - 06. 04. 2017
« Späť 1 2 3 4 5 ... 117 Ďalej »