Úradná tabuľa

Aktuálne úradné oznamy: Zobrazené:


•  Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Slávka Trajanová
•  Oznámenie - Polyfunkčný objekt na Tehelnej 1
•  Oznámenie - Zateplenie bytového domu na Šancovej č. 18-22
•  Slovak Lines - Zmena v organizácii dopravy počas Vinobrania
•  Oznámenie o oprave chyby v zápisnici zo zasadnutia MsZ dňa 7. 5. 2018
•  Voľné pracovné miesto - Referent Stavebného úradu
•  Kolaudačné rozhodnutie - Obchodné centrum Pezinok (prípojka)
•  Stavebné povolenie - Obytná zóna Sever III. - Rozália, Bytový dom 4-5
•  Oznámenie OU - Protokol - Lesný celok Mestské lesy Pezinok 2019 - 2028
•  Informácia o začatí správnych konaní podľa zákona o ochrane prírody (rok 2018)

Staršie úradné oznamy:

Od: .     Do: .

Zobrazených je 2722 oznamov:

•  Výberové konanie - Riaditeľ Centra voľného času 10. 07. 2018 - 17. 08. 2018
•  Výberové konanie - Vedúci Zariadenia opatrovateľskej služby 26. 06. 2018 - 31. 08. 2018
•  Výberové konanie - Terénny sociálny pracovník 29. 06. 2017 - 07. 08. 2017
•  Voľné pracovné miesto - Opatrovateľka v Opatrovateľskej službe a ZOS 11. 05. 2017 - 30. 09. 2017
•  Zasadnutie Mestského zastupiteľstva dňa 18. 09. 2018 11. 09. 2018 - 18. 09. 2018
•  Pozvánka na zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov v revíri Rybníček (1) 10. 09. 2018 - 19. 09. 2018
•  Pozvánka na zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov v revíri Rybníček (2) 10. 09. 2018 - 19. 09. 2018
•  Pozvánka na zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov v revíri Leštiny 06. 09. 2018 - 14. 09. 2018
•  Stavebné povolenie - Rekonštrukcia plynovodov Pezinok 2 05. 09. 2018 - 20. 09. 2018
•  Oznam - Kandidátne listiny a návrhy na členov volebných komisií 03. 09. 2018 - 11. 09. 2018
•  Odstúpenie spisového materiálu - Rekonštrukcia komunikácie Pezinské Záhumenice 03. 09. 2018 - 18. 09. 2018
•  Oznámenie - Odstránenie rodinného domu na Myslenickej 158 03. 09. 2018 - 18. 09. 2018
•  Stavebné povolenie - Výmena výťahov na Novomeského 22-24 03. 09. 2018 - 18. 09. 2018
•  Oznámenie OU - Protokol - Lesný celok Pezinok 2019 - 2028 03. 09. 2018 - 18. 09. 2018
•  Žiadosti o predaj a nájom nehnuteľností, ktoré prerokuje MsZ 31. 08. 2018 - 18. 09. 2018
•  Zámer previesť a prenajať majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa 31. 08. 2018 - 18. 09. 2018
•  Oznámenie o dražbe - Byt na 1. mája 45 28. 08. 2018 - 12. 09. 2018
•  Stavebné povolenie - Novostavba rodinného domu na Cajlanskej ulici 24. 08. 2018 - 08. 09. 2018
•  Upovedomenie o začatí exekúcie: Accentus s. r. o. 23. 08. 2018 - 07. 09. 2018
•  Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - 3Q Solutions, s. r. o. 23. 08. 2018 - 07. 09. 2018
« Späť 1 2 3 4 5 ... 137 Ďalej »