Úradná tabuľa

Aktuálne úradné oznamy: Zobrazené:


•  Ponuka na prevod vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku - parc. 5280/1, 5280/8
•  Okresný úrad: Správa o hodnotení - Územný plán obce Vinosady
•  Oznámenie - Novostavba rodinných domov na Sládkovičovej ulici
•  Voľné nebytové priestory Mesta Pezinok
•  Stavebné povolenie - Bytový komplex Silvanium E,F - zmena účelu časti stavby
•  Stavebné povolenie - Obnova bytového domu Za hradbami 10-15
•  Žiadosť o vydanie stavebného povolenia - LIDL Pezinok - prístavba pekárne
•  Oznámenie - Dodatočná montáž 47 logií v bytovom dome Za hradbami 16-21
•  Oznámenie o dražbe - Byt na Suvorovovej 47
•  Oznámenie - Predĺženie miestnej komunikácie Schaubmarova
•  Integrovaná územná stratégia Bratislavského kraja 2014-2020 - ZMENA
•  Oznámenie - Komplexná obnova bytového domu na Záhradnej 13
•  Oznámenie - Distribučné rozvody NN - Myslenická ulica, Grobská cesta
•  Oznámenie - Novostavba rodinného domu na ul. Št. Polkorába
•  Oznámenie o oprave chyby v zápisnici zo zasadnutia MsZ dňa 6. 7. 2017
•  Zápis detí do materských škôl, podmienky na prijatie dieťaťa na školský rok 2018/2019
•  Zápis žiakov do 1. ročníka pre školský rok 2018/2019
•  Informácia o začatí správnych konaní podľa zákona o ochrane prírody (rok 2018)

Staršie úradné oznamy:

Od: .     Do: .

Zobrazených je 2569 oznamov:

•  Výberové konanie - Terénny sociálny pracovník 29. 06. 2017 - 07. 08. 2017
•  Voľné pracovné miesto - Opatrovateľka v Opatrovateľskej službe a ZOS 11. 05. 2017 - 30. 09. 2017
•  Oznámenie - Rekonštrukcia plynovodov UO00035 - I. stavebný celok 07. 03. 2018 - 22. 03. 2018
•  Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - CESARE, s. r. o. 06. 03. 2018 - 21. 03. 2018
•  Stavebné povolenie - Chodník na Svätoplukovej ulici 2-6 06. 03. 2018 - 21. 03. 2018
•  Upovedomenie o odvolaní proti rozhodnutiu: Rozšírenie parkoviska Kaufland 05. 03. 2018 - 20. 03. 2018
•  Oznámenie - Obytná zóna Sever III - Rozália, trafostanica 28. 02. 2018 - 15. 03. 2018
•  Oznámenie - Obytná zóna Sever III - Rozália, trafostanica (žiadosť) 28. 02. 2018 - 15. 03. 2018
•  Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Danica Pitvorová 28. 02. 2018 - 15. 03. 2018
•  Oznámenie - Novostavba rodinného domu na Cajlanskej ulici 27. 02. 2018 - 14. 03. 2018
•  Rozhodnutie - Zosilňujúce vedenie NN - Sládkovičova, Mýtna a Sama Chalupku 26. 02. 2018 - 13. 03. 2018
•  Oznámenie - Program odpadového hospodárstva Bratislavského kraja 2016-2020 23. 02. 2018 - 10. 03. 2018
•  Rozhodnutie - Odstránenie stavby na Mladoboleslavskej 11 23. 02. 2018 - 10. 03. 2018
•  Zasadnutie Mestského zastupiteľstva dňa 01. 03. 2017 22. 02. 2018 - 01. 03. 2018
•  Výzva majiteľom týchto vozidiel - prihlásenie sa na Mestskom úrade 22. 02. 2018 - 09. 03. 2018
•  Oprava zrejmej chyby - Obytná zóna Sever III. - Rozália 21. 02. 2018 - 08. 03. 2018
•  Oprava zrejmej chyby - Stavebné úpravy bytu na Suvorovovej 34 21. 02. 2018 - 08. 03. 2018
•  Oznámenie - Administratívno-prevádzková budova na Šenkvickej ceste (parkoviská) 20. 02. 2018 - 07. 03. 2018
•  Stavebné povolenie - Obytná zóna Sever III. - Rozália, Sasinkova ulica (SO06) 19. 02. 2018 - 06. 03. 2018
•  Stavebné povolenie - Obytná zóna Sever III. - Rozália, Sasinkova ulica (SO13-16) 19. 02. 2018 - 06. 03. 2018
« Späť 1 2 3 4 5 ... 129 Ďalej »