Úradná tabuľa

Aktuálne úradné oznamy: Zobrazené:


•  Výsledok vybavenia petície za oživenie nočného života v Pezinku
•  Obchodná verejná súťaž - Predaj pozemku v lokalite Viničnianska cesta
•  Oznámenie - Zosilňovacie vedenie NN - Sládkovičova, Mýtna, Sama Chalúpku
•  Oznámenie o dražbe - Byt na Novomeského 40
•  Stavebné povolenie - Cyklotrasa Pezinok - Limbach
•  Rozhodnutie OÚ - Kaviareň v bytovom dome na Silvánovej 27
•  Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Haldusk, s. r. o.
•  Kolaudačné rozhodnutie - Obnova bytového domu na Novomeského 28-34
•  Oznámenie - Bytový dom na Muškátovej ulici, komunikácie a spevnené plochy
•  Obchodná verejná súťaž - Predaj nehnuteľnosti na Holubyho 23
•  Informácia o začatí správnych konaní podľa zákona o ochrane prírody (rok 2017)

Staršie úradné oznamy:

Od: .     Do: .

Zobrazených je 2504 oznamov:

•  Výberové konanie - Terénny sociálny pracovník 29. 06. 2017 - 07. 08. 2017
•  Voľné pracovné miesto - Opatrovateľka v Opatrovateľskej službe a ZOS 11. 05. 2017 - 30. 09. 2017
•  Oznámenie o dražbe - Spoluvlastnícky podiel na nehnuteľnostiach 28. 11. 2017 - 13. 12. 2017
•  Žiadosti o predaj a nájom nehnuteľností, ktoré prerokuje MsZ 22. 11. 2017 - 07. 12. 2017
•  Zámer previesť a prenajať majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa 22. 11. 2017 - 07. 12. 2017
•  Návrh Všeobecne záväzných nariadení č. 17/2017, 18/2017 a 19/2017 22. 11. 2017 - 07. 12. 2017
•  Zasadnutie Mestského zastupiteľstva dňa 07. 12. 2017 22. 11. 2017 - 07. 12. 2017
•  Návrh rozpočtu mesta Pezinok na rok 2018 a obdobie 2019 - 2020 21. 11. 2017 - 06. 12. 2017
•  Oznámenie - Zariadenie na zber a spracovanie starých vozidiel 16. 11. 2017 - 01. 12. 2017
•  Rozhodnutie OÚ - Vinohradnícky dom v oblasti Mitterberg (zrušenie rozhodnutia) 15. 11. 2017 - 30. 11. 2017
•  Zmena rozhodnutia - 153 rodinných domov a 8 bytových domov na Dubovom vŕšku 14. 11. 2017 - 29. 11. 2017
•  Rozhodnutie - Rozšírenie parkoviska Kaufland (prerušenie konania) 10. 11. 2017 - 25. 11. 2017
•  Rozhodnutie OÚ - Výrobno-skladovací areál na Šenkvickej ceste 10. 11. 2017 - 25. 11. 2017
•  Oznámenie - Stavebné úpravy bytu na Suvorovovej 34 09. 11. 2017 - 24. 11. 2017
•  Stavebné povolenie - Nové výťahy v bytových domoch na Svätoplukovej 39-49 09. 11. 2017 - 24. 11. 2017
•  Oznámenie - Odstúpenie spisového materiálu - Kaviareň na Silvánovej 27 06. 11. 2017 - 21. 11. 2017
•  Rozhodnutie OÚ - Bytový dom na Záhradnej ulici (zrušenie rozhodnutia) 31. 10. 2017 - 15. 11. 2017
•  Oznámenie o dražbe - Sklad na Mýtnej ulici 31. 10. 2017 - 15. 11. 2017
•  Rozhodnutie - Obytný súbor Cajlanské Záhumenice, I. etapa - 1. časť 24. 10. 2017 - 08. 11. 2017
•  Oznámenie - Obnova bytového domu na Suvorovovej 45, 46 18. 10. 2017 - 02. 11. 2017
« Späť 1 2 3 4 5 ... 126 Ďalej »