Úradná tabuľa

Aktuálne úradné oznamy: Zobrazené:


•  Kolaudačné rozhodnutie - Rodinný dom na Zámockej ulici
•  Stavebné povolenie - Vinohradnícky dom, oblasť Mitterberg
•  Výberové konanie - Terénny sociálny pracovník
•  Zasadnutie Mestského zastupiteľstva dňa 02. 03. 2017
•  Návrh Všeobecne záväzných nariadení č. 1/2017, 2/2017 a 3/2017
•  Zámer previesť a prenajať majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa
•  Žiadosti o predaj a nájom nehnuteľností, ktoré prerokuje MsZ
•  Prenájom priestorov vo výmenníkovej stanici Za hradbami
•  Informácia o začatí správnych konaní podľa zákona o ochrane prírody (rok 2017)
•  Výzva Západoslovenskej distribučnej, a. s. - Orezy drevín

Staršie úradné oznamy:

Od: .     Do: .

Zobrazených je 2266 oznamov:

•  Stavebné povolenie - Obnova bytového domu Za hradbami 22-27 10. 02. 2017 - 25. 02. 2017
•  Rozhodnutie OÚ - Zariadenie na zber odpadov na Šenkvickej ceste 09. 02. 2017 - 24. 02. 2017
•  Oznámenie - Cyklotrasa Pezinok - Limbach 08. 02. 2017 - 23. 02. 2017
•  Oznámenie - Novostavba rodinného domu na parc. č. 2033/1 (Muškát I.) 07. 02. 2017 - 22. 02. 2017
•  Oznámenie o vstupe na pozemok - SPP distribúcia, a. s. 07. 02. 2017 - 22. 02. 2017
•  Stavebné povolenie - Obnova bytového domu Svätoplukova 5 07. 02. 2017 - 22. 02. 2017
•  Oznámenie - Cyklotrasa Pezinok - Limbach 06. 02. 2017 - 21. 02. 2017
•  Rozhodnutie - Obytná zóna Sever III. - Rozália 03. 02. 2017 - 18. 02. 2017
•  Oznámenie - Prístupová optická sieť INS_FTTH_PK_Pezinok 2 02. 02. 2017 - 17. 02. 2017
•  Oznámenie - Prístupová optická sieť INS_FTTH_PK_Pezinok 3 02. 02. 2017 - 17. 02. 2017
•  Oznámenie - Prístupová optická sieť INS_FTTH_PK_Pezinok 4 02. 02. 2017 - 17. 02. 2017
•  Rozhodnutie - Novostavba rodinného domu s garážou na ul. Žarnovických 02. 02. 2017 - 17. 02. 2017
•  Oznámenie - NN vedenie a prípojka, ul. Kupeckého a Mladoboleslavská 01. 02. 2017 - 16. 02. 2017
•  Rozhodnutie - Novostavba radových garáží na Obrancov mieru 01. 02. 2017 - 16. 02. 2017
•  Rozhodnutie - Novostavba prevádzkového objektu na Kupeckého ulici 31. 01. 2017 - 15. 02. 2017
•  Oznámenie - Zmena prestrešenia v bytovom dome Za hradbami 22-27 27. 01. 2017 - 11. 02. 2017
•  Kolaudačné rozhodnutie - Obchodné centrum Pezinok - trafostanica 23. 01. 2017 - 07. 02. 2017
•  Výzva na vykonanie doplňujúcich volieb do Mestskej školskej rady 20. 01. 2017 - 22. 02. 2017
•  Voľné pracovné miesto - Referent overovania podpisov a evidencie obyvateľstva 18. 01. 2017 - 15. 02. 2017
•  Voľné pracovné miesto - Pracovník v Jedálni a Práčovni 18. 01. 2017 - 02. 02. 2017
« Späť 1 2 3 4 5 ... 114 Ďalej »