Informácia o začatí správnych konaní podľa zákona o ochrane prírody (rok 2017)

Zverejnené od 14. 02. 2017 do 31. 12. 2017 Zobrazené:


Erb Mesta
Mesto Pezinok

INFORMÁCIA O ZAČATÍ SPRÁVNYCH KONANÍ
podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny

 

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
Vás upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.


ZAČATÉ SPRÁVNE KONANIA:

Žiadateľ Dátum zverejnenia Predmet konania Dokument
Jarmila Koszeghyová 17. 07. 2017 Výrub 1 ks stromu Informácia o začatí správneho konania 2017/27
Ján Slimák 17. 07. 2017 Výrub 1 ks stromu Informácia o začatí správneho konania 2017/26
Alena Marciová 17. 07. 2017 Výrub 5 ks stromov Informácia o začatí správneho konania 2017/25
Peter Noga 17. 07. 2017 Výrub 1 ks stromu Informácia o začatí správneho konania 2017/24
Slavomír Gajdoš 17. 07. 2017 Výrub 1 ks stromu Informácia o začatí správneho konania 2017/23
Zuzana Hlavatá 17. 07. 2017 Výrub 7 ks stromov Informácia o začatí správneho konania 2017/22
Róbert Najvirt 17. 07. 2017 Výrub 1 ks stromu Informácia o začatí správneho konania 2017/21
Emília Hozová 28. 03. 2017 Výrub 1 ks stromu Informácia o začatí správneho konania 2017/20
Michal Kinský 28. 03. 2017 Výrub 2 ks stromov Informácia o začatí správneho konania 2017/19
Daniela Koleňáková 27. 03. 2017 Výrub 1 ks stromu Informácia o začatí správneho konania 2017/18
Igor Benci 27. 03. 2017 Výrub 2 ks stromov Informácia o začatí správneho konania 2017/17
Miroslava Hajtmánková 27. 03. 2017 Výrub 1 ks stromu Informácia o začatí správneho konania 2017/16
Ján Pecník 27. 03. 2017 Výrub 3 ks stromov Informácia o začatí správneho konania 2017/15
Marek Morávek 27. 03. 2017 Výrub 3 ks stromov Informácia o začatí správneho konania 2017/14
Peter Penák 27. 03. 2017 Výrub 3 ks stromov Informácia o začatí správneho konania 2017/13
Jozef Slezák 06. 03. 2017 Výrub 2 ks stromov Informácia o začatí správneho konania 2017/12
Gymnázium Pezinok 06. 03. 2017 Výrub 1 ks stromu Informácia o začatí správneho konania 2017/11
Elena van Dijk 06. 03. 2017 Výrub 1 ks stromu Informácia o začatí správneho konania 2017/10
Erich Budai 06. 03. 2017 Výrub 4300 m2 krovinatých porastov Informácia o začatí správneho konania 2017/9
Michal Ondrejkovič 06. 03. 2017 Výrub 3 ks stromov Informácia o začatí správneho konania 2017/8
Tamara Husová 06. 03. 2017 Výrub 4 ks stromov Informácia o začatí správneho konania 2017/7
PRODEX spol. s r.o. 15. 02. 2017 Výrub 66 m2 kríkov Informácia o začatí správneho konania 2017/6
Pavol a Žaneta Strnisko 15. 02. 2017 Výrub 2 ks stromov Informácia o začatí správneho konania 2017/5
Matej Chrappa 14. 02. 2017 Výrub 4 ks stromov Informácia o začatí správneho konania 2017/4
Henrich Klokner 14. 02. 2017 Výrub 3 ks stromov Informácia o začatí správneho konania 2017/3
Ing. Igor Voštiar 14. 02. 2017 Výrub 6 ks stromov Informácia o začatí správneho konania 2017/2
Michal Pavelka 14. 02. 2017 Výrub 1 ks stromu Informácia o začatí správneho konania 2017/1