Výberové konanie - Riaditeľ základnej školy s materskou školou, Orešie 3

Zverejnené od 30. 03. 2017 do 24. 04. 2017 Zobrazené:


Erb Mesta
Mesto Pezinok

VÝBEROVÉ KONANIE

na obsadenie funkcie
RIADITEĽA / RIADITEĽKY ZÁKLADNEJ ŠKOLY
S MATERSKOU ŠKOLOU, OREŠIE 3, PEZINOK

Text dokumentu (formát PDF, veľkosť: 131.93 KB)
Náhľad dokumentu:
Náhľad dokumentu