Žiadosti o predaj a nájom nehnuteľností, ktoré prerokuje MsZ

Zverejnené od 10. 04. 2017 do 25. 04. 2017 Zobrazené:


Erb Mesta
Mesto Pezinok

ŽIADOSTI O PREDAJ A NÁJOM NEHNUTEĽNOSTÍ,
ktoré prerokuje Mestské zastupiteľstvo

 

  • Dokument je vo formáte PDF (na jeho otvorenie potrebujete mať nainštalovaný PDF prehliadač)

 
Náhľad dokumentu:
Náhľad dokumentu