Zámer previesť a prenajať majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Zverejnené od 10. 04. 2017 do 25. 04. 2017 Zobrazené:


Erb Mesta
Mesto Pezinok

ZÁMER PREVIESŤ A PRENAJAŤ MAJETOK
Z DÔVODU HODNÉHO OSOBITNÉHO ZRETEĽA

 

  • Dokument je vo formáte PDF (na jeho otvorenie potrebujete mať nainštalovaný PDF prehliadač)

 
Náhľad dokumentu:
Náhľad dokumentu