Zámer previesť a prenajať majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Zverejnené od 14. 06. 2017 do 29. 06. 2017 Zobrazené:


Erb Mesta
Mesto Pezinok

ZÁMER PREVIESŤ A PRENAJAŤ MAJETOK
Z DÔVODU HODNÉHO OSOBITNÉHO ZRETEĽA

Text dokumentu (formát PDF, veľkosť: 472.67 KB)
Náhľad dokumentu:
Náhľad dokumentu