Obchodná verejná súťaž - Predaj rodinného domu s pozemkami na ulici Za dráhou 19

Zverejnené od 11. 07. 2017 do 31. 07. 2017 Zobrazené:


Erb Mesta
Mesto Pezinok
Mestský úrad, Radničné nám. č. 7, 902 14 Pezinok
tel. č. 033/6901 111, fax: 033/641 2303, e-mail: msu@msupezinok.sk


OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ
NA PREDAJ NEHNUTEĽNOSTI - RODINNÉHO DOMU
S POZEMKAMI NACHÁDZAJÚCIMI SA NA ULICI ZA DRÁHOU 19


 

 
Náhľad dokumentu:
Náhľad dokumentu