Informácia o začatí správnych konaní podľa zákona o ochrane prírody (rok 2018)

Zverejnené od 12. 01. 2018 do 31. 12. 2018 Zobrazené:


Erb Mesta
Mesto Pezinok

INFORMÁCIA O ZAČATÍ SPRÁVNYCH KONANÍ
podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny

 

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
Vás upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.


ZAČATÉ SPRÁVNE KONANIA:

Žiadateľ Dátum zverejnenia Predmet konania Dokument
Ing. Stanislav Vinčúr 19. 07. 2018 Výrub 1 ks stromu Informácia o začatí správneho konania 2018/13
Magdaléna Kollárová 19. 07. 2018 Výrub 1 ks stromu Informácia o začatí správneho konania 2018/12
Ružena Pochylá 19. 07. 2018 Výrub 1 ks stromu Informácia o začatí správneho konania 2018/11
Juraj Guštafík 19. 07. 2018 Výrub 1 ks stromu Informácia o začatí správneho konania 2018/10
Jozef Mihálik 12. 03. 2018 Výrub 4 ks stromov Informácia o začatí správneho konania 2018/9
Jarmila Pavelková 12. 03. 2018 Výrub 1 ks stromu Informácia o začatí správneho konania 2018/8
Ivan Pavučok 12. 03. 2018 Výrub 360m2 porastu Informácia o začatí správneho konania 2018/7
Mesto Svärý Jur 14. 02. 2018 Výrub 11 ks stromov Informácia o začatí správneho konania 2018/6
Mesto Svärý Jur 12. 02. 2018 Výrub 16 ks stromov Informácia o začatí správneho konania 2018/5
Mgr. Katarína Drocárová 12. 02. 2018 Výrub 2 ks stromov Informácia o začatí správneho konania 2018/4
Rastislav Kubovič 12. 02. 2018 Výrub 1 ks stromu Informácia o začatí správneho konania 2018/3
Ing. Andrej Karpinský 12. 01. 2018 Výrub 1 ks stromu Informácia o začatí správneho konania 2018/2
Miroslav Egyed 12. 01. 2018 Výrub 1 ks stromu Informácia o začatí správneho konania 2018/1