Program Centra voľného času

 
  •   5. 6.
Hráme sa na škôlku
Predpríprava pre 2,5- až 3- ročné detičky, ktoré si v podobnom prostredí ako je škôlka môžu skúsiť návyky a aktivity budúcich škôlkárov. Prebieha bez účasti rodiča. Každý utorok od 10.00 - 11.00 h.
  •   7. 6.
Mama, ocko - poď sa hrať: Strapaté slniečko
Stretnutia s rodičmi a ich deťmi každý štvrtok od 10.00 do 12.00 h.
Deti so svojimi rodičmi strávia tvorivé popoludnie.
  •   8. - 10. 6.
Detské tvorivé dielne počas Keramických trhov
V piatok: 14.00 - 18.00 h
V sobotu: 10.00 - 18.00 h
V nedeľu: 10.00 - 17.00 h
  • 14. 6.
Hráme sa na škôlku
Predpríprava pre 2,5- až 3- ročné detičky, ktoré si v podobnom prostredí ako je škôlka môžu skúsiť návyky a aktivity budúcich škôlkárov. Prebieha bez účasti rodiča. Každý utorok od 10.00 - 11.00 h.
  • 15. - 17. 6.
Festival pouličného divadla
CVČ v spolupráci s Domom kultúry Pezinok organizuje divadelné predstavenie zamerané predovšetkým pre deti.
  • 22. - 23. 6.
Letná noc v Centre
Tábor s prespaním v Centre voľného času.
Chvíle plné napätia , hier, súťaží a tvorivosti.

Stretnutia Pokémon ligy Pezinok prebiehajú každý piatok od 17:00 - 19:00 v prístavbe CVČ Pezinok v Zámockom parku. Skupina pre priaznivcov zberateľskej kartovej hry Pokémon a organizovaného hrania v Pezinku.
 
Bližšie informácie o podujatiach na www.cvcpezinok.sk alebo na telefónnych číslach 033/6901 990, 991 a 0911 402 021.
Zmena programu vyhradená.