Pavol Stanko: Príroda vo fotografii

Plagát výstavy


Dátum:   10. 04. 2017 - 08. 05. 2017
Miesto:   Dom kultúry (Minigaléria)
Kontakt: Ingrid Noskovičová, Pezinské kultúrne centrum; tel.: 033/641 39 49, e-mail: kulturnecentrumpezinok@stonline.sk