Vinohrady, ľudia, čas

Malokarpatské múzeum v Pezinku Vás pozýva na vernisáž výstavy Vinohrady, ľudia, čas - zachytené na fotografiách. Fotografie pochádzajú z archívu Malokarpatského múzea v Pezinku a z archívu Ing. Pavla StankaVýstava návštevníkom ponúka zaujímavý pohľad na polstoročie malokarpatského vinohradníctva. Vďaka starým a doteraz nezverejneným fotografiám majú návštevníci možnosť vzhliadnuť ako sa menila tvár miestnych vinohradov a akými zmenami prechádzal systém vinohradníckych prác. Čo zostalo a čo navždy zaniklo a stalo sa už len spomienkou zachytenou na fotografickom papieri? Výstava sa pokúša poodhaliť odpovede aj na tieto otázky.  

Výstava približuje vývoj a premeny, ktoré zaznamenalo malokarpatské vinohradníctvo od polovice 20. storočia po súčasnosť. Cez fotografie doplnené o autentické vinohradnícke náradie dokumentuje transformáciu vinohradníctva od starších foriem zaužívaných v  polovici 20. storočia, po postupný proces zmien, ktoré súviseli s prechodom vinohradov pod správu miestnych družstiev. Poukazuje na prelínanie tradičných a nových vinohradníckych postupov, zavádzanie mechanizácie, systematizácie a porovnáva ich so súčasnými metódami. Návštevníkovi ponúka pohľad na dávno zaniknuté panorámy vinohradov a stavieb a stavia ich do protikladu k obrazu dnešných čias. Výstava je svedectvom jednotlivých období a prelomov, ktoré poznačili tvár nášho vinohradníctva a miestnych vinohradov.


Dátum:   20. 04. 2017 - 28. 05. 2017
Miesto:   Malokarpatské múzeum
Kontakt: Malokarpatské múzeum; tel.: 033/641 20 57, e-mail: muzeumpezinok@muzeumpezinok.sk