Záverečný účet mesta za rok 2016

  • HODNOTIACA SPRÁVA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU