Prerušenie dodávky elektrickej energie v dňoch 4. až 8. 6. 2012 vo viacerých lokalitách

Táto informácia bola publikovaná od 23. 05. 2012 do 06. 06. 2012
Západoslovenská energetika, a. s., oznamuje, že z dôvodu vykonávania práce na zariadeniach rozvodu elektrickej energie budú:
 
 • dňa 4. júna 2012 v čase od 8.00 do 13.00 hod. bez dodávky elektrickej energie nasledovné ulice:
  • Bielenisko 16, 24/9, 32, 734, 734/10, 734/16, 734/18, 734/19, 734/22
  • Cajlanská 1 - 94
  • Gogoľova
  • Jilemnického
  • Jiráskova
  • Rázusova 41/21, 50 - 62 pár. č.
  • Šafárikova

 

 • dňa 5. júna 2012 v čase od 8.00 do 13.00 hod. bez dodávky elektrickej energie nasledovné ulice:
  • Hroznová č. 1 - 9, 11, 13, 15, 17, 19
  • Muškátová č. 1 - 32
  • Silvánová č. 1 - 4, 6 8, 10, 12

 

 • dňa 6. júna 2012 v čase od 8.00 do 13.00 hod. bez dodávky elektrickej energie nasledovné ulice:
  • Holubyho č. 4, 4/BL, 5/OP, 10, 10/VE, 12/VE, 16, 20, 22
  • Kollárova 6 - 20 pár. č., 3 - 13 nepár. č.
  • Moyzesova č. 1/A, 2, 4683/2
  • Radničné námestie č. 3, 5, 7
  • Tehelná č. 2888/21
  • Za dráhou č. 2, 4/OP, 11/ZA, 13, 15

    
 • dňa 7. júna 2012 v čase od 8.00 do 13.00 hod. bez dodávky elektrickej energie nasledovné ulice:
  • Bielenisko č. 4
  • Kupeckého č. 72, 74, 77

 

 • dňa 8. júna 2012 v čase od 8.00 do 13.00 hod. bez dodávky elektrickej energie nasledovné ulice:
  • Suvorovova č. 6 - 24 pár. č.
  • Svätoplukova č. 1, 2, 3, 5, 13, 15


Ďakujeme za pochopenie

 


Bližšie informácie:
 • Jozef Vorel, špecialista správy energetických zariadení Bratislava; tel.: 033/556 30 09, e-mail: jozefvorel@zse.sk
 • Andrea Dianová, technik odstávok; tel.: 02/506 131 61, e-mail: andrea.dianova@zse.sk