Prerušenie dodávky elektrickej energie dňa 25. 1. 2017 v Kučišdorfskej doline

Táto informácia bola publikovaná od 10. 01. 2017 do 25. 01. 2017
Západoslovenská distribučná, a. s., oznamuje, že z dôvodu vykonávania práce na zariadeniach rozvodu elektrickej energie budú dňa 25. 1. 2017 v čase od 8.00 do 15.00 hod. bez dodávky elektrickej energie nasledovné lokality:
  • KUČIŠDORFSKÁ DOLINA č. 9087


Ďakujeme za pochopenie

 


Bližšie informácie:
  • Jozef Vorel, špecialista správy energetických zariadení Bratislava; tel.: 033/556 30 09
  • Andrea Dianová, technik odstávok; tel.: 02/506 131 61, e-mail: andrea.dianova@zsdis.sk