Jarné upratovanie v dňoch 20. - 22. 4. 2017

Táto informácia bola publikovaná od 13. 03. 2017 do 22. 04. 2017

Jarné upratovanie sa bude tento rok konať v Technickom a skladovom areáli MPS na Fajgalskej ceste (bývalá motokárová dráha) v dňoch 20. -Areál bývalej motokárovej dráhy na Fajgalskej ceste 22. apríla 2017 v čase od 8.00 hodiny do 18.00 hodiny.

Pracovníci Mestského podniku služieb budú usmerňovať roztrieďovanie doneseného odpadu do pripravených kontajnerov. Toto dočasné zberné miesto bude slúžiť na zber objemného odpadu, nábytku, kobercov, skla, plastov, papiera, kovového odpadu a biologického odpadu od fyzických osôb.

V zbernom dvore nezoberú: nebezpečné odpady, drobné stavebné odpady a pneumatiky!

Nebezpečné odpady (farby, riedidlá, oleje, batérie, žiarivky...ale aj chladničky, pračky, televízory a drobné domáce spotrebiče) a drobné stavebné odpady (dlažba, keramika, zemina, betóny) prevezmú denne okrem nedele v Zbernom mieste nebezpečných odpadov na Viničnianskej ceste č. 25 v sídle firmy Marius Pedersen.  Firmy a podnikatelia si musia zabezpečiť likvidáciu odpadu na vlastné náklady.

 


Bližšie informácie môžete získať na Mestskom úrade, oddelenie životného prostredia;
tel.: 033/6901 502, e-mail: olga.motovska@msupezinok.sk