Rekonštrukcia chodníka na Kalinčiakovej ulici

Táto informácia bola publikovaná od 13. 04. 2017 do 08. 05. 2017

V termíne od 18. apríla 2017 do 8. mája 2017 bude na Kalinčiakovej ulici prebiehať rekonštrukcia chodníka.

Z tohto dôvodu bude na ulici obmedzená doprava značená dočasným dopravným značením a v prípade potreby aj reguláciou dopravy poverenou a označenou osobou dodávateľa.

Nákres značenia Kalinčiakovej ulice