Rekonštrukcia chodníka na ul. M. R. Štefánika č. 32 - 34

Táto informácia bola publikovaná od 13. 04. 2017 do 24. 05. 2017

V termíne od 24. apríla 2017 do 24. mája 2017 sa bude na realizovať rekonštrukcia chodníka na ulici M. R. Štefánika č. 32 - 34.

V tomto úseku bude obmedzený pohyb chodcov a bude regulovaný dočasným dopravným značením. Taktiež bude zmena parkovania v tomto úseku zo šikmého na vodorovné parkovanie. Nakoľko sa bude prekladať aj automat na vydávanie parkovacích lístkov, budú musieť návštevníci mesta použiť v čase prekládky automat pri reštaurácii KORZO.

Nákres značenia ulice M. R. Štefánika