Zrušenie stretnutia verejnej dopravnej komisie dňa 21. 4. 2017

Táto informácia bola publikovaná od 20. 04. 2017 do 21. 04. 2017

Mesto Pezinok oznamuje verejnosti, že verejná dopravná komisia, ktorá sa mala konať dňa 21. apríla 2017 o 9.00 hod. v miestnosti č. 19 na 1. poschodí, sa bez náhrady ruší, z dôvodu iných pracovných povinností dopravného inžiniera.

Za pochopenie ďakujeme.