Športovec mesta Pezinok za rok 2016

Táto informácia bola publikovaná od 10. 05. 2017 do 30. 05. 2017

Na základe stavu v podaných nomináciách do ankety športovec roka 2016, keď nominácie podalo len 10 členov komisie športu a len 4 občania, dňa 25. 4. 2017 sa uskutočnilo rokovanie predsedu KŠ a primátora mesta Pezinok. Predmetom rokovania bolo zhodnotenie  záujmu tak členov komisie ako aj obyvateľov mesta Pezinok o anketu športovec roka, pričom bolo konštatované, že široká verejnosť prejavila minimálny záujem a takisto samotné športové kluby sa do nominácií zapojili v minimálnom počte. Výsledkom je aj fakt, že do niektorých kategórií boli nominovaní menej ako traja nominanti. Z uvedených dôvodov sa dohodlo nasledovné:
 

  1. Výsledky ankety športovec roka 2016 nebudú vyhlasované na slávnostnom zasadnutí mestského zastupiteľstva pri príležitosti odovzdávania mestských ocenení

  2. Anketa sa vyhodnotí len na základe hlasovania členov komisie, nebude sa organizovať hlasovanie verejnosti o najobľúbenejšieho športovca

  3. Pre nízky počet nominovaných v niektorých kategóriách sa zlúčia nasledovné kategórie:
    1+2 (najlepší športovec a najlepšia športovkyňa) a 6+7 (najlepší tréner a najlepší tréner mládeže).

  4. Novovytvorené zoznamy nominovaných budú zaslané na hlasovanie členom komisie športu.
    Ocenenia budú odovzdané športovcom v osobitnom termíne, ktorý bude určený dodatočne.