Zatvorený Matričný úrad v dňoch 22. - 24. 5. 2017

Táto informácia bola publikovaná od 15. 05. 2017 do 24. 05. 2017
Oznamujeme svojim klientom, že Matričný úrad Mesta Pezinok bude z dôvodu celoslovenského školenia matrikárok v dňoch 22. - 24. mája 2017 (pondelok - streda) zatvorený.
 
Zastupovanie neodkladnej matričnej agendy:
  • Alena Šindlerová, odd. evidencie obyvateľstva, č. dv. P19

 
Ďakujeme za pochopenie.
Mgr. Miroslav Šebesta
prednosta MsÚ