Uzatvorená komunikácia na ul. Majakovského

Mesto Pezinok oznamuje, že v termíne od 16. mája 2017 do 1. júna 2017 bude miestna komunikácia na ulici Majakovského od križovatky Majakovského - Hviezdoslavova po križovatku Majakovského - Fraňa Kráľa uzatvorená.

Obchádzka bude viesť cez ulice Hviezdoslavova - Slov. nár. povstania a ulicu Fraňa Kráľa.
Preto Vás prosíme o trpezlivosť a dodržiavanie dočasného dopravného značenia na určenej trase.