Prerušená dodávka vody na Bratislavskej ulici dňa 22. 6. 2017

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., oznamuje, že vo štvrtok 22. júna 2017 v čase od 8.00 do 10.00 h bude odstavená dodávka pitnej vody na ulici Bratislavská v Pezinku. Pitná voda nebude zabezpečená cisternou.