Rekonštrukčné práce na Rázusovej ulici

Táto informácia bola publikovaná od 11. 07. 2017 do 21. 07. 2017

Dňa 12. júla 2017 začinajú rekonštrukčné práce na plynovode na Rázusovej ulici, na ktoré naviaže akcia Mesta Pezinok - rekonštrukcia povrchu chodníka. Poprosíme všetkých dotknutých o akceptovanie dočasného dopravného značenia a o strpenie vyvolaných obmedzení.

Ďakujeme za toleranciu.  

 

Ing. Renáta Klimentová
vedúca oddelenia výstavby a životného prostredia