Používanie vlastných nádob na zber plastov

Žiadame obyvateľov, ktorí majú zakúpené vlastné nádoby a používajú ich na zber plastov, aby v deň vývozu vyložili pred svoj dom len vrece – nie nádobu. Separáty uložené v nádobe im nebudú odoberané, nakoľko v Meste Pezinok sa robí zber plastov v zmysle VZN č. 7/2016 len vrecovým systémom.

Spoločnosť Marius Pedersen, a.s. upozorňuje, že nemôže byť zodpovedná za škody, ktoré  vzniknú  pri manipulácii nádob, ktoré nie sú vlastníctvom ich spoločnosti.