Dezinfekcia nádob a kontajnerov

V priebehu mesiaca august zabezpečí spoločnosť Marius Pedersen a.s. dezinfekciu nádob a kontajnerov určených na netriedený odpad a na biologický odpad. Dezinfekcia je činnosť, ktorej cieľom je likvidácia čo najväčšieho počtu choroboplodných alebo nežiadúcich mikroorganizmov. Pri dezinfekcii nádob sa používajú postrekové prípravky, ktoré sa do nádoby alebo kontajnera aplikujú bezprostredne po vývoze odpadu. Samotní občania nemusia takúto manipuláciu s ich nádobou vôbec postrehnúť.
 

Ing. Oľga Moťovská
oddelenie výstavby a životného prostredia