Stanovisko k obvineniam o likvidácii nočného života v meste

Táto informácia bola publikovaná od 30. 08. 2017 do 13. 09. 2017

V uplynulých dňoch sa na internete a sociálnych sieťach znova objavili nepravdivé informácie, že Mesto Pezinok, a primátor Oliver Solga osobne, obmedzujú, či likvidujú „nočný život“ v meste. V tejto súvislosti dávame do pozornosti nasledujúce skutočnosti:
Prevádzková doba do 22.00 hod. je ustanovená zákonom. Obciam bola ponechaná iba právomoc udeľovať z nej výnimky. Mesto Pezinok túto právomoc dlhodobo realizovalo tak, že o výnimku žiadal prevádzkovateľ a rozhodoval o nej primátor. Ten rozhodoval transparentne, obvykle na základe informácií a podkladov, či takáto prevádzka a jej návštevníci rušia nočný pokoj, či v okolí prichádza k iným problémom, alebo nie.

Tento postup, zaužívaný už od deväťdesiatych rokov, sa však zmenil tento rok po tom, čo prokurátor upozornil, že nemá dostatočnú oporu v zákone. Mestský úrad preto pripravil a mestské zastupiteľstvo schválilo nové Všeobecne záväzné nariadenie, ktoré nahradilo systém udeľovania výnimiek a vymedzilo v meste nové zóny. Pri jeho príprave bolo zvolané aj verejné stretnutie, na ktorom sa zišli zhruba dve desiatky prevádzkovateľov, poslancov a občanov, ktorí mali o problematiku záujem, so zástupcami mesta. Pri príprave VZN sa tak prihliadalo k väčšine relevantných pripomienok.

Dávame preto do pozornosti Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2017 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Pezinok.
Okrem iného z neho vyplýva, že:

  1. Mimo zón centra mesta, teda najmä na sídliskách a v domovej zástavbe, môžu byť prevádzky poskytujúce reštauračné služby, pohostinské služby, prevádzkarne s hudobnou produkciou, ktoré organizujú koncerty, diskotéky, plesy a pod. (v tomto príp. ďalej len „prevádzky“) otvorené do 22.00 hod, v piatok, sobotu a pred dňom pracovného voľna do 23.00 hod. Účelom bolo zabezpečiť, aby občania bývajúci v týchto lokalitách neboli rušení hlučnými prevádzkami v nočných hodinách.
  2. V centre mesta, v okolí Radničného námestia, kde je len minimum objektov určených na bývanie, vznikla Zóna I. Prevádzky v tejto zóne môžu byť za splnenia určitých podmienok cez týždeň otvorené do 23.00 hod., v piatok, sobotu a pred dňom pracovného voľna až do 01.00 hod.     
  3. Aj v Zóne II. je možné, aby boli prevádzky v piatok a sobotu otvorené až do polnoci, ak nesídlia v nebytových priestoroch bytových domov určených na bývanie.    
  4. Bola zriadená aj Zóna III., kde môžu byť prevádzky otvorené od nedele do stredy do 02.00 a od štvrtka do soboty v podstate „non-stop“. Táto zóna zahŕňa práve lokality, kde sa v minulosti nachádzali prevádzky - diskotéky ako Barrel, či Pura Vida, kde sa v širšom okolí nenachádzajú objekty určené na bývanie.


Podrobnosti nájde každý v uvedenom VZN č. 9/2017, ktoré bolo prijaté 7. júna 2017 a je riadne zverejnené na stránke www.pezinok.sk.
V žiadnom prípade teda neplatia tvrdenia, že všetky prevádzky musia byť zatvorené o desiatej večer, alebo že by sa ktokoľvek snažil likvidovať nočný život v meste. Zároveň však pre všetkých musia platiť rovnaké pravidlá, ktoré občanom garantujú nielen kultúrne a spoločenské vyžitie, ale aj právo na oddych.
Napriek tomu, VZN. je „živou“ normou a je možné ho zmeniť v prípade, že sa nájde iný, lepší model, ktorý získa dostatočnú podporu poslancov Mestského zastupiteľstva. Tí jediní majú právo prijímať VZN.

 

Vedenie mesta Pezinok