VINOBRANIE 2017 - organizačné zabezpečenie

Táto informácia bola publikovaná od 13. 09. 2017 do 25. 09. 2017
V súvislosti s technickým zabezpečovaním VINOBRANIA 2017, ktoré sa koná v dňoch 22. až 24. septembra 2017 bude uzavretá Centrálna mestská zóna a to nasledovné ulice: Kollárova, Radničné námestie, Farská, Potočná, M. R. Štefánika, Mladoboleslavská, Holubyho, Záhradná, Št. Polkorába a časť Kupeckého, Meisslovej a Sládkovičovej.
Z uvedeného dôvodu je potrebné presmerovať dopravu mimo uvedenú časť mesta, určiť trasu prímestských liniek Slovak Lines, autobusov účinkujúcich a dopravné značenie, ktoré znemožní vjazd do centrálej mestskej zóny (CMZ) (okrem pohotovostných a zásobovacích vozidiel).
Vjazd zásobovacích vozidiel bude umožnený len mimo povolený čas predaja a kultúrneho programu. Znamená to, že v časoch piatok 12.00 - 24.00 h, v sobotu 10.00 - 24.00 h a v nedeľu 9.00 - 20.00 h nebude umožnené zásobovanie vozidlami z dôvodu bezpečnosti účastníkov vinobrania.


1. DOPRAVA

Celá doprava všeobecne - presmerovanie mimo CMZ od 21. 9. 2017 (štvrtok) od 6.00 hod do 25. 9. 2017 (pondelok) do 9.00 hod.

Zo stredy 20. 9. 2017 na štvrtok 21. 9. 2017 bude uzavreté parkovisko na Radničnom námestí a parkovisko v prednej časti Zámockého parku
 

AUTOBUSOVÁ DOPRAVA:

 • Autobusy Slovak Lines medzimestské spoje od štvrtka 21. 9. 2017 od 04.00 do pondelka 25. 9. 2017 do 9.00  nepremávajú cez Trnavskú, Mladoboleslavskú a Holubyho ulicu, ale pokračujú po ul. Senecká a Kalinčiakova.
 • Riešenie autobusových zastávok počas trvania uzávierky CMZ od štvrtka 21. 09. 2017 od 4.00 do pondelka 25. 9. 2017 do 9.00:
  • zastávka Pezinok, nám. bude premiestnená na zastávku Pezinok, Jesenského ul. v oboch smeroch, okrem spojov v smere do Malaciek, sídliska Sever a Nemocnice
  • zastávky Pezinok, Trnavská ul.; Pezinok, Kupeckého ul. hostinec; Pezinok, Kupeckého ul. ZŠ a Pezinok, Suvorovova budú bez náhrady dočasne zrušené počas trvania uzávierky centrálnej mestskej zóny
  • spoje v smere do Malaciek, sídliska Sever, Nemocnice  a späť, budú vedené zo zastávky Pezinok,žel.st.; bez náhradnej zastávky Pezinok,Jesenského ul.
    
 • UPOZORNENIE - ZMENA OPROTI MINULÝM ROKOM:
  od štvrtka 21. 9. 2017 od 4.00 do pondelka 25. 9. 2017 do 9.00 bude vylúčená autobusová preprava cez Mýtnu ulicu a autobusová zastávka Pezinok, Trnavská ul. bude zrušená bez náhrady. Obchádzková trasa bude vedená cez Kalinčiakovu a Seneckú ulicu.
 • Spoje v smere na sídl. Sever, Nemocnicu a Malacky budú vedené cez Kalinčiakovu, Seneckú, Šenkvickú; s odbočením cez sídlisko Muškát (s obsluhou zastávok Pezinok,Muškát a Pezinok,Muškát Pekníková ul.)
 • Posilnenie večerných spojov Slovak lines v smere Pezinok - Bratislava:
  - v piatok 22. 9. 2017:
  • posila na posledný spoj z Pezinka do Bratislavy, odchod zo zastávky Pezinok, Jesenského ul. o 22:00

  - v sobotu 23. 9. 2017:
  • posila na posledný spoj z Pezinka do Bratislavy, odchod zo zastávky Pezinok, Jesenského ul. o 22:00;
  • mimoriadny spoj z Pezinka do Bratislavy, odchod zo zastavky Pezinok, Jesenského ul. o 23:00;
  • mimoriadny spoj z Pezinka do Bratislavy, odchod zo zastavky Pezinok, Jesenského ul. o 24:00;


ŽELEZNIČNÁ DOPRAVA

Železničná spoločnosť Slovensko, a. s.  zaviedla pri príležitosti konania Pezinského vinobrania na úseku Bratislava hl.st. - Trnava nasledujúce osobné vlaky:

 • Dňa 23.9.2017 (sobota), dané vlaky sú uvedené aj v platnom Cestovnom poriadku 2016/2017:
  • Os 2019 Bratislava hl.st. 12:00 h – Pezinok 12:24 h – Trnava 12:48 h
  • Os 2023 Bratislava hl.st. 14:00 h – Pezinok 14:24 h – Trnava 14:48h
  • Os 3018 Trnava 13:12 h – Pezinok 13:37 h – Bratislava hl.st. 13:59 h
  • Os 3022 Trnava 15:12 h – Pezinok 15:37 h – Bratislava hl.st. 15:59 h
    
 • Dňa 22., 23.9.2017 (piatok, sobota) mimoriadne zavedené Os vlaky:
  • Trnava 21:12 h – Pezinok 21:37 h – Bratislava hl.st. 21:59 h

Bližšie informácie o spojoch nájdete na webovej stránke ZSSK, a.s.: http://www.slovakrail.sk/sk/grafikon.html

 

ZÁCHYTNÉ PARKOVANIE

Počas Vinobrania 2017 bude možnosť záchytného parkovania vozidiel návštevníkov na zelenej ploche pri areáli Rozálka (príjazd od Bratislavy z okružnej križovatky pri TESCU po uliciach Okružnej, SNP a Kukučínovej, od Modry z okružnej križovatky po Šenkvickej, Rázusovej, Zámockej a Kupeckého okolo hasičov).

 


2. UZÁVERY DO CENTRÁLNEJ MESTSKEJ ZÓNY

Budú rozmiestnené na jednotlivých uliciach tak, aby bol vjazd motorových vozidiel do CMZ v dňoch od 21. 9. 2017 od 6.00 h do 25. 9. 2017 do 9.00 h znemožnený. Rozmiestnenie zábran v súlade s návrhom, ako aj rozmiestnenie DZ potrebných na zabezpečenie bezpečnej a plynulej premávky počas VINOBRANIA 2017 zabezpečí spoločnosť Dopravné značenie, s. r. o.

Autobusy s účinkujúcimi majú určenú trasu nasledovne:
Autobusy účinkujúcich v Kultúrnom centre budú parkovať na dvore ZŠ Holubyho. Ku Kultúrnemu centru bude po Potočnej ulici prístup len osobnými autami resp. ľahkou dodávkou. Prístup účinkujúcich na tribúne na Radničnom námestí bude cez závoru na Meisslovej ulici.
 

3. DOČASNÉ DOPRAVNÉ ZNAČENIE

Dočasné dopravné značenie bude osadené od štvrtka 21. 9. 2017 od 6.00 h do pondelka 25. 9. 2017 do 9.00 h.
Dočasné dopravné značenie na hlavnej ceste II/502, ako aj na miestnych komunikáciach, bude osadené v súlade so situáciami osadenia dopravného značenia odsúhlasenými ODI v Pezinku. Na II/502 bude dopravnými značkami v úseku Fándlyho-Slnečná obmedzená maximálna rýchlosť na 30km/hod. Pevné uzávery (betónové bloky) budú umiestnené na ul. Št. Polkorába pri Hrnčiarskej, SNP pri Kupeckého, Kupeckého pri Zámockej a autoopravovni p. Bulu,  Sládkovičovej pri Šancovej od bývalého kina, a na vjazde z Moyzesovej do Kollárovej. Na Meisslovej pri Záhradnej, na Polkorábovej a na Kollárovej bude závora so zámkom. Riadené vstupy do mesta budú z Jesenského do Holubyho a z Trnavskej za Rázusovou. Zakrytím DZ bude zobojsmernený úsek ul. SNP medzi Hrnčiarskou a Bernolákovou.

 

4. ALEGORICKÝ SPRIEVOD

Trasa alegorického sprievodu bude smerovať z ul. Trnavská (zoradisko účastníkov alegorického sprievodu bude na ulici Sládkovičovej a časti Trnavskej) cez ul. M.R.Štefánika a Radničné nám. na Holubyho ul. smerom k ústiu do križovatky Moyzesova - Jesenského, kde bude rozchod účastníkov sprievodu.