Zmena prevádzkového času Marius Pedersen, a. s.

Táto informácia bola publikovaná od 18. 09. 2017 do 23. 09. 2017

Zberný dvor na Viničnianskej ceste 25 v sídle firmy Marius Pedersen, a.s. (zber nebezpečných odpadov a drobného stavebného odpadu)  bude v piatok  22. 09. 2017 otvorený len do 12.00 hodiny a v sobotu 23. 09. 2017 bude zatvorený.

Dôvodom je zabezpečenie Vinobrania pracovníkmi firmy.