Stanovisko primátora k nepravdivému vyhláseniu Rastislava Blaška

Táto informácia bola publikovaná od 06. 10. 2017 do 13. 10. 2017

Stanovisko primátora mesta Pezinok Olivera Solgu k nepravdivému vyhláseniu Rastislava Blaška:

Rastislav Blaško zavádza verejnosť tým, že cituje nesprávny - zrušený zákon a dopúšťa sa zároveň hrubého znevažovania práce pracovníčok Mestského úradu v Pezinku, ktoré pripravujú voľby do samosprávnych krajov. Voľby do VÚC sa riadia zákonom č. 180/2014 Z. z. (konkrétne tejto veci sa týka § 21, ods. 3) a nie ako uvádza Blaško, ktorý citoval zrušený zákon č. 303/2001).

Keďže R. Blaško vo svojom vyhlásení o "sabotáži volieb" hrubo očierňuje moju osobu, budem zvažovať následné právne kroky, vrátane trestného oznámenia. Som presvedčený, že jeho vyhlásenia sú len zúfalou prezentáciou človeka, pre ktorého všetky doterajšie voľby, v ktorých kandidoval, dopadli katastrofálne.