Dopravná uzávera Radničného námestia v dňoch 15. - 17. 12. 2017

Táto informácia bola publikovaná od 12. 12. 2017 do 17. 12. 2017

Mesto Pezinok oznamuje vodičom a širokej verejnosti, že z dôvodu konania akcie Vianočné trhy 2017 v dňoch 15. - 17. decembra 2017 bude vjazd z Holubyho ulice na Radničné námestie dočasne uzavretý. Uzávera bude riadne označená dočasným dopravným značením, ktoré bude osadené v čase od 15. decembra 2017 (piatok) od 07.00 hod. do 17. decembra 2017 (nedeľa) do 20.00 hod.

Parkovisko na Radničnom námestí, parkoviská pred MsÚ, pri parčíku a parkovisko pred BILLOU (Kollárová ulica), budú uzatvorené už od 14. decembra 2017 (štvrtok) od 06.00 hod.

Dopravná uzávera Radničného námestia - mapa