Bezplatná WiFi zóna v centre mesta

Táto informácia bola publikovaná od 15. 12. 2017 do 15. 01. 2018

Mesto Pezinok po prvýkrát v histórii spustilo free WiFi zónu pre občanov a návštevníkov mesta.

Názov WiFi siete: wifi4eu-pk
(prístup samozrejme bez hesla)


Postavené sú tri vysielače:
  • na budove Mestského úradu,
  • na stožiari pred Billou
  • a pri Mariánskom stĺpe.


Do konca januára bude prebiehať testovacia prevádzka s cieľom zmonitorovať dostupnosť signálu, sledovať zaťaženosť systému a pripraviť sa na ostrú prevádzku.
Na jeden vysielač by sa malo dať pripojiť okolo 100 užívateľov. Celkovo by mal teda systém free WiFi zóny obslúžiť okolo 300 pripojení súčasne.

Signál pokrýva celé Radničné námestie a niekoľko desiatok metrov zasahuje ešte do okolitých ulíc.
WIFI signál je dostupný aj na autobusových zastávkach v oboch smeroch.


Skúšobná prevádzka WIFI bola ukončená k 21. 2. 2018.