Zmena pracovnej doby v zbernom mieste nebezpečných odpadov

Vo firme Marius Pedersen, a. s., na Viničnianskej 25 je od 1. 1. 2018 zmenený čas odoberania nebezpečných odpadov a drobných stavebných odpadov od obyvateľov každú sobotu od 8.00 do 14.00 hodiny a v letných mesiacoch (júl a august) od 8.00 do 12.00 hodiny.

Cez týždeň sa pracovný čas nezmenil, platí od 7.00 do 15.30 hodiny.