Zmena pracovnej doby v zbernom mieste nebezpečných odpadov

Táto informácia bola publikovaná od 22. 12. 2017 do 22. 01. 2018

Vo firme Marius Pedersen, a. s., na Viničnianskej 25 je od 1. 1. 2018 zmenený čas odoberania nebezpečných odpadov a drobných stavebných odpadov od obyvateľov každú sobotu od 8.00 do 14.00 hodiny a v letných mesiacoch (júl a august) od 8.00 do 12.00 hodiny.

Cez týždeň sa pracovný čas nezmenil, platí od 7.00 do 15.30 hodiny.