Zber a odvoz vianočných stromčekov

Táto informácia bola publikovaná od 09. 01. 2018 do 13. 02. 2018

Mesto zabezpečí prostredníctvom firmy Petmas zber a odvoz vianočných stromčekov. Ten sa bude realizovať v dňoch 16., 23. a 30. januára + 6. a 13. februára 2018.

Odzdobené vianočné stromčeky je potrebné v prípade rodinných domov nastrihať do nádob na bioodpad alebo zaniesť k najbližšiemu stojisku kontajnerov. Obyvatelia bytových domov ich môžu uložiť na stanovisko kontajnerov.