Oprava dlažby na chodbách v Mestskej poliklinike

Táto informácia bola publikovaná od 12. 01. 2018 do 06. 02. 2018

Vážení občania,

v čase od 15. januára do 15. februára 2018 bude prebiehať oprava dlažby na chodbách v Starej budove Mestskej polikliniky.
Oprava sa bude robiť po úsekoch tak, aby nebola narušená prevádzka v ambulanciách. Možnosť pohybu po chodbách bude čiastočne obmedzená a bude riešená provizórnymi prechodmi.

Žiadame Vás, aby ste rešpektovali všetky bezpečnostné obmedzenia a zákazy.

Ďakujeme za pochopenie

Ing. Juraj Pátek
konateľ a riaditeľ PMS s. r. o.