Zmena stránkových hodín na referáte miestnych daní

Referát miestnych daní na Mestskom úrade v Pezinku prechádza do konca februára 2018 na režim nestránkových dní (utorok a štvrtok), nakoľko nahráva a spracováva priznania k dani z nehnuteľností.
 
Ďakujeme za pochopenie.