Verejné zasadnutie k príprave nového Komunitného plánu sociálnych služieb

Mesto Pezinok pozýva občanov na verejné zasadnutie k príprave nového Komunitného plánu sociálnych služieb Mesta Pezinok.
Verejné zasadnutie sa uskutoční dňa 24. apríla 2018 o 17.00 hod. v zasadačke Mestského úradu Pezinok č. 12, na 1. poschodí.