Rekonštrukcia krovu objektu Centrum voľného času

Oddelenie výstavby a životného prostredia oznamuje, že v termíne od 6. 8. 2018 do 30. 9. 2018 budú prebiehať stavebné práce na projekte: Rekonštrukcia krovu objektu Centrum voľného času.

Preto Vás prosíme o pochopenie a trpezlivosť počas realizačných stavebných prác.


Kontakty: