Program Malokarpatskej knižnice

TÝŽDEŇ SLOVENSKÝCH KNIŽNÍC (5. - 11. 3. 2018)
 • Stratené knihy v Pezinku
  Hľadajte 50 kníh ukrytých v našom meste počas Týždňa slovenských knižníc, odmena vás neminie!
  Termín: 5. - 10. 3. 2018 v čase výpožičných hodín knižnice
  Miesto konania: zaujímavé miesta v Pezinku, odd. pre dospelých, odd. pre deti a mládež, Malokarpatská knižnica v Pezinku
 • Pátrači
  Príďte sa počas jarných prázdnin zahrať do knižnice
  Termín: 5. – 9. 3. 2018 o 10:00 - 14:00 hod.
  Miesto konania: odd. pre deti a mládež, Malokarpatská knižnica v Pezinku
 • Literatúra v Radnici: Som stvorený Slovom, ale tvorený som slovami
  Hosť: spisovateľ, kazateľ a výtvarník Daniel Pastirčák, moderuje Veronika Šikulová
  Termín: 5. 3. 2018 o 19:00 hod.
  Miesto konania: Radnica – cafe bar restaurant, M. R. Štefánika 1
 • Básnik a žena – Ján Smrek a jeho E | elán
  Hosť: kulturologička Monika Kapráliková, moderuje Veronika Šikulová (v spolupráci so spolkom Živena)
  Termín: 6. 3. 2018 o 17:00 hod.
  Miesto konania: čitáreň, Malokarpatská knižnica v Pezinku

 • Spánok a jeho význam pre zdravie človeka
  Prednáška MUDr. Eleny Žigovej v rámci Týždňa mozgu
  Termín: 13. 3. 2018 o 17:00 hod.
  Miesto konania: čitáreň, Malokarpatská knižnica v Pezinku
 • Zdravo žiť je ľahké
  Hosť: expert na výživu MUDr. Igor Bukovský, PhD.
  Termín: 19. 3. 2018 o 17:00 hod.
  Miesto konania: čitáreň, Malokarpatská knižnica v Pezinku
 • Literárno-výtvarná súťaž: téma na marec: Pod hladinou
  Literárne a výtvarné práce treba vždy priniesť do konca mesiaca
  Miesto konania: odd. pre deti a mládež, Malokarpatská knižnica v Pezinku
 • Fíha! Kniha!
  Polročný cyklus pre školákov a škôlkarov, v ktorom sa dozvedia, čo je kniha, ako vzniká a ako s ňou pracovať a v čom nám môže pomôcť
  Termín: február – jún 2018
  Miesto: odd. pre deti a mládež, Malokarpatská knižnica v Pezinku
 • Noc s Andersenom
  Medzinárodný projekt, v rámci ktorého deti strávia noc medzi knihami v knižnici, kde je pre ne pripravený bohatý program
  Termín: 23. – 24. 3. 2018
  Miesto konania: odd. pre deti a mládež, Malokarpatská knižnica v Pezinku
 • Literárny ateliér – Škrupinky
  Cyklus podujatí pre deti a verejnosť, ktorý tvorivým spôsobom podporuje lásku k čítaniu
  Termín: 28. 3. 2018 o 16:30 hod.
  Miesto konania: odd. pre deti a mládež, Malokarpatská knižnica v Pezinku
 • Tradičné podujatia:
  Kým školský zvonček zazvoní
  Hodiny informačnej výchovy
  Čítanie je IN
  Veľké vítanie prváčikov
Program Malokarpatskej knižnice na marec 2018


Bližšie informácie o všetkých podujatiach získate v Malokarpatskej knižnici na Holubyho ul. 5 v Pezinku;
tel.: 033/641 23 15, e-mail: dospele.odd@kniznicapezinok.sk, detske.odd@kniznicapezinok.sk, web: www.kniznicapezinok.sk