Program Malokarpatskej knižnice

PRE ŠTUDENTOV A VEREJNOSŤ
 • Skvelá veda: Neviditeľné žiarenie
  Termín: 5. júna 2018 o 17:00 hod.
  Hostia: Ing. Terézia Melicherová z odboru Meteorologické siete v SHMÚ, moderuje spisovateľ a redaktor Márius Kopcsay
  Miesto konania: čitáreň, Malokarpatská knižnica v Pezinku
 • Z hliny - vernisáž výstavy Cechu slovenských keramikov
  – výstava je sprievodným programom Keramických trhov
  Termín: 7. júna 2018 o 16:00 hod.
  Miesto konania: výstavná miestnosť, Malokarpatská knižnica v Pezinku
 • Literatúra v Radnici: Návod na lepšie mesto
  Termín: 11. júna 2018 o 19:00 hod.
  Hosť: architekt, hudobník a textár Matúš Vallo, moderuje Veronika Šikulová
  Miesto konania: Radnica – cafe bar restaurant, M. R. Štefánika 1
 • Naša Maša Haľamová
  – prednáška o známej slovenskej poetke, členke Živeny.
  V spolupráci so spolkom Živena
  Termín: 12. júna 2018 o 17:00 hod.
  Lektorka: Mgr. Sylvia Hrdlovičová (SNM-Múzeum Ľ. Štúra v Modre).
  Miesto konania: čitáreň, Malokarpatská knižnica v Pezinku


PRE DETI, ŽIAKOV A VEREJNOSŤ:

 • Deň detí v knižnici: Deň detských čitateľov
  Termín: 1. júna 2018 o 8:00 - 18:00 hod.
  Miesto konania: odd. pre deti a mládež, Malokarpatská knižnica v Pezinku
 • Beseda so spisovateľom Jánom Čápkom
  Termín: 8. júna 2018 o 10:00 hod.
  Miesto konania: odd. pre deti a mládež, Malokarpatská knižnica v Pezinku
 • Literárno-výtvarná súťaž - téma na jún: Herbárium
  literárne a výtvarné práce treba vždy priniesť do konca mesiaca
  Miesto konania: odd. pre deti a mládež, Malokarpatská knižnica v Pezinku
 • Literárny ateliér: Herbárium – huňaté hlavy – les bes
  cyklus podujatí pre deti a verejnosť, ktorý tvorivým spôsobom podporuje lásku k čítaniu
  Termín: 22. júna 2018 o 10:00 hod.
  Miesto konania: odd. pre deti a mládež, Malokarpatská knižnica v Pezinku
 • Fíha! Kniha!
  - polročný cyklus pre školákov a škôlkarov, v ktorom sa dozvedia, čo je kniha, ako vzniká a ako s ňou pracovať a v čom nám môže pomôcť
  Termín: február – jún 2018
  Miesto: odd. pre deti a mládež, Malokarpatská knižnica v Pezinku
 • Tradičné podujatia:
  Kým školský zvonček zazvoní
  Hodiny informačnej výchovy
  Veľké vítanie prváčikov
Program Malokarpatskej knižnice na tento mesiac 2018


Bližšie informácie o všetkých podujatiach získate v Malokarpatskej knižnici na Holubyho ul. 5 v Pezinku;
tel.: 033/641 23 15, e-mail: dospele.odd@kniznicapezinok.sk, detske.odd@kniznicapezinok.sk, web: www.kniznicapezinok.sk