Program Malokarpatskej knižnice

PRE ŠTUDENTOV A VEREJNOSŤ
 • Literatúra v Radnici: Anasoft Litera
  - beseda s finalistami literárnej súťaže Anasoft litera
  Termín: 17. september 2018 o 19:00 hod.
  Hostia: Daniel Majling, Vanda Rozenbergová
  Miesto konania: Radnica – cafe bar restaurant, M. R. Štefánika 1
 • Ženy v národno-emancipačnom hnutí 19. storočia a štúrovci
  - v spolupráci so spolkom Živena v Pezinku vernisáž výstavy spojená s prednáškou PhDr. Silvie Hrdlovičovej, odbornej pracovníčky
  Múzea Ľudovíta Štúra v Modre
  Termín: 18. september 2018 o 17:00 hod.; výstava potrvá do 31.10.2018
  Miesto konania: výstavné priestory knižnice, Malokarpatská knižnica v Pezinku
   

PRE DETI, ŽIAKOV A VEREJNOSŤ:

 • Literárno-výtvarná súťaž: téma na september: Odlietajú lastovičky
  literárne a výtvarné práce treba vždy priniesť do konca mesiaca
  Miesto konania: odd. pre deti a mládež, Malokarpatská knižnica v Pezinku
 • Eko-oko
  - polročný cyklus pre školákov a škôlkarov zameraný na ochranu životného prostredia
  Termín: september 2018 – január 2019
  Miesto konania: odd. pre deti a mládež, Malokarpatská knižnica v Pezinku
 • Literárny ateliér – Babie leto
  - cyklus tvorivých stretnutí pre mamičky s deťmi do 3 rokov, ktorý sa uskutoční vždy v prvý piatok v mesiaci
  Termín: 7. september 2018 o 10:00 hod.
  Miesto konania: odd. pre deti a mládež, Malokarpatská knižnica v Pezinku
 • Tradičné podujatia pre ZŠ a MŠ:
  - Kým školský zvonček zazvoní
  - Čítanie je IN: besedy o knihách
  - Hodiny informačnej výchovy
  - Veľké vítanie prváčikov
  Termíny: po dohode so školami
  Miesto konania: odd. pre deti a mládež, Malokarpatská knižnica v Pezinku
Program Malokarpatskej knižnice na tento mesiac


Bližšie informácie o všetkých podujatiach získate v Malokarpatskej knižnici na Holubyho ul. 5 v Pezinku;
tel.: 033/641 23 15, e-mail: dospele.odd@kniznicapezinok.sk, detske.odd@kniznicapezinok.sk, web: www.kniznicapezinok.sk