Podujatia

Od: .     Do: .

Zobrazené sú 3 podujatia:

Pochovávanie basy

Dátum:   28. 02. 2017, 17:00 h
Miesto:   Dom kultúry (Spoločenská sála)
Kontakt: Ingrid Noskovičová, Pezinské kultúrne centrum; tel.: 033/641 39 49, e-mail: kulturnecentrumpezinok@stonline.sk

Výročná schôdza Jednoty dôchodcov

Dátum:   03. 03. 2017, 14:00 h
Miesto:   Dom kultúry (Spoločenská sála)
Kontakt: Ingrid Noskovičová, Pezinské kultúrne centrum; tel.: 033/641 39 49, e-mail: kulturnecentrumpezinok@stonline.sk

Farebná India

Dátum:   04. 03. 2017, 14:00 h
Miesto:   Dom kultúry
Kontakt: Ingrid Noskovičová, Pezinské kultúrne centrum; tel.: 033/641 39 49, e-mail: kulturnecentrumpezinok@stonline.sk