Pochovávanie basy

Spoločenská zábava spojená s ľudovými tradíciami a programom.
Organizátori: FS Obstrléze a Únia žien Pezinok..


Dátum:   12. 02. 2013, 17:00 h
Miesto:   Pezinské kultúrne centrum (Spoločenská sála)
Kontakt: Ingrid Noskovičová, Pezinské kultúrne centrum; tel.: 033/641 39 49, e-mail: kulturnecentrumpezinok@stonline.sk