Kto zhasol svetlo

Obnovená premiéra. Iskrivá divadelná komédia M. Camolettiho.
Réžia: Peter Mikulík.
Účinkujú: M. Sládečková, Z. Tlučková, K. Svarinská, J. Koleník, B. Deák.


Dátum:   15. 01. 2017, 19:00 h
Miesto:   Dom kultúry (Veľká sála)
Kontakt: Ingrid Noskovičová, Pezinské kultúrne centrum; tel.: 033/641 39 49, e-mail: kulturnecentrumpezinok@stonline.sk