Prednáška: Židovská otázka na Slovensku

Mestské múzeum v Pezinku Vás pozýva na prednášku PhDr. Kataríny Hradskej, PhD. z Historického ústavu Slovenskej akadémie vied - Židovská otázka na Slovensku: Predohra a súvislosti - v stredu 18. januára 2017 o 17.00 hod.


Dátum:   18. 01. 2017, 17:00 h
Miesto:   Mestské múzeum
Kontakt: Petra Pospechová, riaditeľka Mestského múzea; tel.: 033/641 23 06, e-mail: pospechova@mestskemuzeumpk.sk