Cesty k sebe

Cesty k sebe - XVI. ročník benefičného koncertu pre deti s psychickými poruchami - 12. február 2017 o 16.00 hod. Chrám najsvätejšej Trojice (kláštorný kostol) v Pezinku. Program: Mirko Krajči - Overtura Festiva, Marek Spusta - Tri žalmy kajúcne, Antonín Dvořák - Te Deum. Účinkujú: Komorný chrámový orchester, Ad Una Corda, Eva Šušková, Peter Mazalán, Marián ŠipošXVI. ročník benefičných koncertov pre deti s psychickými poruchami sa uskutoční v nedeľné popoludnie 12. februára 2017 o 16.00 hod. v kláštornom kostole v Pezinku.

Benefičný koncert Cesty k sebe patrí medzi najdôležitejšie a najvýraznejšie aktivity pezinského chrámového zboru Ad Una Corda. Umelecké teleso sa snaží prostredníctvom koncertu poukázať na ochorenia detí, ktoré síce nie sú viditeľné okom, avšak rovnako závažné ako poruchy telesné. Zároveň majú Cesty k sebe aj umelecké ambície, a to sprístupňovať verejnosti v meste, kde nesídli žiadne profesionálne hudobné teleso, vždy nové vokálno-inštrumentálne diela. 

Na benefičnom koncerte Cesty k sebe 2017 zaznie slávnostná predohra Ouvertura festiva slovenského skladateľa Mirka Krajčiho, Tri žalmy kajúcne pezinského rodáka Mareka Spustu a majestátne Te Deum Antonína Dvořáka. Sopranistka Eva Šušková, barytonista Peter Mazalán, pezinský chrámový zbor Ad Una Corda a Komorný chrámový orchester sa predstavia v naštudovaní Mariána Šipoša, zbormajstra pezinského chrámového zboru Ad Una Corda.

V roku 2017 si Ad Una Corda pripomína významné výročie – 150. rokov od založenia Pezinského speváckeho spolku, ktorého je priamym pokračovateľom. Dramaturgia koncertu Cesty k sebe zohľadňuje dôležité výročie v histórii zboru zaradením skladby Mareka Spustu, ktorý je jeho členom. Počas roku zbor pripravuje niekoľko koncertov pri príležitosti osláv 150. výročia svojho založenia.

Počas existencie projektu Cesty k sebe sa prostredníctvom benefície a ďalších finančných darov podarilo vyzbierať viac ako 40-tisíc eur, ktoré putovali deťom na Kliniku detskej psychiatrie Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Bratislave.


Dátum:   12. 02. 2017, 16:00 h
Miesto:   Kláštorný kostol v Pezinku
Kontakt: Dušan Antal, Ad Una Corda; tel.: 0905 213 775, e-mail: adunacorda@gmail.com, web: www.auc.sk