Novodobo so Shakespearom

Súťaž v prednese v anglickom jazyku pre ZŠ a SŠ.


Dátum:   25. 04. 2017 - 27. 04. 2017, 09:00 h
Miesto:   Dom kultúry (Malá sála)
Kontakt: Ingrid Noskovičová, Pezinské kultúrne centrum; tel.: 033/641 39 49, e-mail: kulturnecentrumpezinok@stonline.sk