Beh mesta Pezinok

39. ročník verejných pretekov jednotlivcov v cezpoľnom behu.


Dátum:   22. 04. 2017, 09:00 h
Miesto:   Zámocký park
Kontakt: Centrum voľného času; tel.: 033/641 20 20, web: www.cvcpezinok.sk