Jarné upratovanie Pezinka

Pezinok je pekné mesto s ešte krajšou prírodou, ktorú by sme si mali všetci vážiť a starať sa o ňu. Nanešťastie, mnoho ľudí nedisponuje podobným názorom, a preto sa každoročne v pezinských vinohradoch, parkoch, lúkách a iných oblastiach nahromadí veľké množstvo odpadu. Kvôli tomu sa symbolicky na Deň Zeme 2017, 22. apríla organizuje Jarné upratovanie Pezinka.

Akcia bude prebiehať formou skupiniek dobrovoľníkov, ktorí budú na viacerých trasách zbierať odpad. Vyzbieraný odpad sa bude potom nosiť do areálu MPS na Fajgalskej ceste, kde bude prebiehať zber odpadu organizovaný mestom Pezinok. Po kontaktovaní mestského zastupiteľstva mi bolo povedané, že okrem nebezpečného a stavebného odpadu s odovzdaním odpadu nebude problém (po preukázaní pezinským občianskym preukazom).

Upratovanie bude prebiehať v dvoch cykloch.

ZAČIATOK PRVÉHO CYKLU BUDE V SOBOTU, 22.4,. O 8:00 RÁNO NA PARKOVISKU PRED HASIČMI PRI ROZÁLKE (Hasičská ulica). Cyklus potrvá do štyri hodiny, teda od 8:00 do 12:00.

ZAČIATOK DRUHÉHO CYKLU BUDE V SOBOTU, 22.4,. O 13:00 NA PARKOVISKU PRED HASIČMI PRI ROZÁLKE (Hasičská ulica). Cyklus potrvá do štyri hodiny, teda od 13:00 do 17:00.

PROSÍM VŠETKÝCH, KTORÍ MÔŽU, ABY SI SO SEBOU PRINIESLI OCHRANNÉ RUKAVICE A OBČIANSKY PREUKAZ.

Po príchode budú dobrovoľníci rozdelený do skupín a podľa počtu účastníkov sa rozhodne o trasách, ktoré absolvujú. Lokality, ktoré budú určite zaradené do trás sú: Kučišdorf, Rozálka, vinohrady, stará cesta. Budem veľmi vďačný za akékoľvek ďalšie tipy na znečistené oblasti, ktoré by mohli byť zaradené do plánovaných trás.


Bližšie informácie: https://www.facebook.com/events/1179725128825778/

 


Dátum:   22. 04. 2017, 08:00 - 17:00 h
Miesto:  
Kontakt: Miroslava Petrušová, REVIA - Malokarpatská komunitná nadácia; tel.: 0907 146 272, web: www.revia.sk