Prednáška: Terézia Vansová

Terézia Vansová - 160. výročie narodenia spisovateľky, etnografky, novinárky, zakladajúcej členky spolku Živena. Pozývame na prednášku PhDr. Agáty Petrakovičovej Šikulovej 27. apríla 2017 o 17.00 hod.


Dátum:   27. 04. 2017, 17:00 h
Miesto:   Malokarpatská knižnica v Pezinku
Kontakt: Mgr. Daniela Tóthová, riaditeľka Malokarpatskej knižnice; tel.: 033/641 23 15, e-mail: kniznicapezinok@kniznicapezinok.sk