Akadémia Spojenej školy Pezinok


Dátum:   25. 05. 2017, 17:00 h
Miesto:   Dom kultúry (Malá sála)
Kontakt: Ingrid Noskovičová, Pezinské kultúrne centrum; tel.: 033/641 39 49, e-mail: kulturnecentrumpezinok@stonline.sk