Deň múzeí a galérií v Mestskom múzeu


Dátum:   20. 05. 2017,
Miesto:   Mestské múzeum
Kontakt: Petra Pospechová, riaditeľka Mestského múzea; tel.: 033/641 23 06, e-mail: pospechova@mestskemuzeumpk.sk