Vrabčiaci a Mini rozprávky ...

VRABČIACI a MINI ROZPRÁVKY TRINÁSTICH VYZVÁŇAJÚCICH GONGOV
Divadelné predstavenia LDO ZUŠ E. Suchoňa Pezinok


Dátum:   25. 06. 2017, 17.30 a 18.30 h
Miesto:   Dom kultúry (Malá sála)
Kontakt: Základná umelecká škola E. Suchoňa; tel.: 033/641 22 56, web: www.zuspezinok.sk